Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ACCSEPT — Wynik w skrócie

Project ID: 22791
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Norwegia

Plan działania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie

Pompowanie CO2 w głąb ziemi, zamiast dopuszczania wydostawania się go do atmosfery, nie należy już do fantastyki naukowej. Zestaw wytycznych w zakresie wprowadzenia tej technologii w Europie będzie z pewnością ciekawą lekturą.
Plan działania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie
Zwiększenie wydajności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych to kluczowe elementy europejskiej strategii w sprawie zmiany klimatu, jednak nie wystarczą one do całkowitego wyeliminowania problemu. Inne opcje, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS), również mają do odegrania ważna rolę.

Dotychczas zainwestowano znaczne środki UE w projekty w zakresie badań i rozwoju (B&R) zajmujące się naukowymi, technicznymi i finansowymi aspektami CCS. Jednocześnie niezbędne jest przeprowadzenie prac przygotowawczych w zakresie ram prawnych dla CCS. To właśnie było celem projektu "Akceptacja wychwytywania i składowania CO2 – ekonomika, polityka i technologia" (Accsept).

Nawet jeżeli wszystkie przeszkody natury technicznej związane z CCS zostaną pokonane, technologia ta nie zostanie wykorzystana bez poparcia opinii publicznej. Aby uzyskać opinię społeczeństwa na temat CCS, zespół projektu Accsept przygotował kwestionariusz, który wypełniło ponad 500 osób ze rządowego, akademickiego, organizacji pozarządowych (NGO) i innych instytucji. Działaniu temu towarzyszyły dwa spotkania warsztatowe przeznaczone dla zainteresowanych stron.

Reakcje okazały się pozytywne, jednak ukazały potrzebę ukierunkowanej interwencji. Dla przykładu, bardziej atrakcyjne zachęty finansowe i środowiskowe mogłyby pomóc w przyspieszeniu i rozwoju technologii CCS. Niektóre regiony odniosłyby także korzyści z kampanii komunikacyjnych zwiększających świadomość na temat CCS. Na zakończenie zespół projektu Accsept wyciągnął interesujący wniosek skłaniający nie do wymuszania zgody na rozmaitych zainteresowanych stronach, ale raczej do skupienia się na dalszej wymianie informacji.

W ramach zaleceń zespołu projektu Accsept, które zawarto w raporcie końcowym dostępnym na stronie internetowej projektu, można znaleźć plan działań w zakresie wprowadzenia technologii CCS w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę