Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU-AGRI MAPPING — Wynik w skrócie

Project ID: 22801
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Przyporządkowanie badań rolno-spożywczych w Europie

W ramach europejskich działań przedstawiono zarys możliwości badawczych w sektorze rolno-spożywczym na całym kontynencie. Celem było promowanie współpracy i udoskonalenie strategii badawczych w nowych państwach członkowskich UE.
Przyporządkowanie badań rolno-spożywczych w Europie
Badania rolno-spożywcze obejmują szereg dyscyplin i kwestii, począwszy od produkcji żywności po odżywianie i zdrowie, oraz od zarządzania zasobami naturalnymi po rozwój obszarów wiejskich. Dokładne określenie potrzeb badawczych, ryzyka i priorytetów w każdym kraju zoptymalizowałoby wykorzystanie możliwości badawczych i pozwoliłoby zainteresowanym stronom podjąć wyzwania związane ze zmianą klimatu i alternatywnymi źródłami energii.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Przyporządkowanie i przewidywanie możliwości badawczych w branży rolno-spożywczej w nowych państwach członkowskich oraz krajach kandydujących" (EU-AGRI Mapping) było odwzorowanie możliwości badawczych w Europie. W celu zobrazowania obecnego stanu oraz przyszłych perspektyw badań rolno-spożywczych przeprowadzono ankietę wśród europejskich zakładów badawczych.

Wyniki badania wykazały, że kraje północnoeuropejskie włączyły do polityki nowe przepisy w sprawie energii, zmiany klimatu i bioróżnorodności, a także wyzwań technologicznych szybciej niż pozostała część Europy. Rozpowszechnianie praktyk i doświadczeń może okazać się korzystne dla krajów obecnie wprowadzających zmiany w swoich systemach badawczych.

W ramach projektu zasugerowano, że cel ten można osiągnąć jedynie poprzez zorganizowanie wspólnej bazy danych zawierającej istotne informacje, która pomogłaby społeczności badawczej w identyfikacji możliwości współpracy, organizacji konsultacji oraz we wdrażaniu pojawiających się zmian w tej dziedzinie. Dodatkowo podkreślono, że nowym państwom członkowskim UE brak odpowiedniej infrastruktury do wspierania badań, zwracając uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia tego obszaru.

Podsumowując, badanie EU-AGRI Mapping potwierdziło potrzebę bardziej wydajnej koordynacji w zakresie planowania badań oraz finansowania w Europie. Choć warunki klimatyczne w poszczególnych krajach mogą być różne, wyzwania rolnicze, jakim trzeba stawić czoło, są z pewnością jednakowe dla wszystkich, w związku z czym można byłoby wobec nich zastosować wspólną ogólnoeuropejską politykę rolną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę