Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SARDINE — Wynik w skrócie

Project ID: 30704
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Niderlandy

Koordynowanie badań nad zarządzaniem ruchem lotniczym w UE

Badania i rozwój (B&R) w zakresie zarządzania ruchem lotniczym (ATM) owocują częstym wprowadzaniem nowych procedur operacyjnych. Finansowana ze środków UE inicjatywa obrała sobie za cel coroczną aktualizację europejskiej bazy danych B&R dotyczącej przeszłych, bieżących i przyszłych projektów z dziedziny ATM oraz analizę trendów i wymagań.
Koordynowanie badań nad zarządzaniem ruchem lotniczym w UE
Projekt "Identyfikacja projektu w zakresie B&R w sprawie ATM i sieć informacyjna" (Sardine) stworzono w celu gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych dotyczących rozwoju i badań z dziedziny ATM prowadzonych w UE. Za cel obrano skuteczność informowania oraz kierowania decyzjami Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów UE, a także rozszerzenia projektu w przyszłości o badania i rozwój ATM o charakterze przemysłowym.

Aby zapewnić lepszą koordynację badań nad ATM, w ramach projektu gromadzono dane z bazy Analysis of Research and Development in European Programmes (ARDEP) oraz Validation Data Repository (VDR). Badacze zaktualizowali bazę ARDEP i będą aktualizować ją co rok, aby stworzyć spójny rejestr przeszłych, bieżących oraz przyszłych badań nad ATM oraz możliwości analizy trendów i potrzeb w tym zakresie.

Efektem ich pracy był tzw. Zielona Księga, który pełni rolę szczegółowego przewodnika, oraz jej streszczenie. Druga z pozycji została wskazana w badaniu ankietowym jako materiał najczęściej wykorzystywany przez kadrę kierowniczą podczas opracowywania pomysłów do dalszej analizy lub rozwijania propozycji dotyczących przyszłych badań.

Ponadto szczegóły zawarte w Zielonej Księdze były używane w roli referencji podczas sporządzania informacji budżetowych, marketingowych oraz kontaktowych. Osoby korzystające z bazy ARDEP na co dzień uznały tę pozycję jako niezbędną w ich pracy.

W ramach projektu Sardine udało się zatem umieścić dane badawczo-rozwojowe z dziedziny ATM w Europie w podręczniku i jego streszczeniu i uczynić z nich przydatny zasób. Aktualizacje można przeprowadzać częściej i uwzględniać w nich oprócz danych o projektach Komisji Europejskiej także dane badawcze z przemysłu. Zespołowi projektowemu Sardine udało się osiągnąć pierwotne cele, a ich wysiłki powinny usprawnić koordynację trwających w Europie badań w dziedzinie ATM.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę