Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój lepszego "Planu B" na rzecz bezpieczeństwa lotniczego

Monitorowanie prędkości samolotu ma krytycznie znaczenie dla bezpieczeństwa lotniczego. Naukowcy z UE opracowali nowy system awaryjny o większym prawdopodobieństwie nieprzerwanego działania w przypadku awarii systemu głównego.
Rozwój lepszego "Planu B" na rzecz bezpieczeństwa lotniczego
Aktualne architektury systemowe uwzględniają kanał główny oraz zapasowy lub awaryjny (tzw. nadmiarowy) do monitorowania prędkości samolotu, a systemy składają się z podobnych urządzeń o podobnych mechanizmach uszkodzenia. Dlatego też nadmiarowość nie zawsze rzeczywiście występuje, ponieważ awaria kanału głównego może także oznaczać awarię kanału zapasowego.

Projekt pod nazwą "Nowy przyrząd awaryjny lidar" (Neslie) miał na celu opracowanie lasera wieloosiowego z nowymi algorytmami przetwarzania sygnałów dla kanału zapasowego, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo samolotu poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii obu kanałów monitorowania prędkości lotu.

Badacze w pierwszej kolejności określili pożądaną charakterystykę wydajnych algorytmów przetwarzania sygnałów do pomiaru prędkości powietrznej rzeczywistej (TAS), kąta natarcia (AOA) oraz kąta pochylenia bocznego (SSA). Algorytmy zostały opracowane i kompleksowo przetestowane za pomocą odpowiednio modelowanych danych.

Uwzględniając wymóg przetwarzania ogromnej ilości danych w czasie rzeczywistym, naukowcy zaimplementowali algorytmy na potężnych płytach FPGA (programowana macierz bramek logicznych), przykładając szczególną uwagę do czasu zbierania danych i prędkości przetwarzania procesora FPGA.

Wysiłki podjęte w ramach projektu Neslie poskutkowały zaprojektowaniem optycznego systemu danych powietrznych (OADS) ze zintegrowanych laserem, urządzeniami optycznymi, głowicą optyczną i okienkami, przetwarzaniem sygnałów w czasie rzeczywistym, a także badaniami teoretycznymi w zakresie określania gęstości powietrza. Ponadto badacze wyprodukowali i przetestowali w rzeczywistych warunkach model lidaru potwierdzający koncepcję OADS i prezentujący obiecujące wyniki. Przy okazji stworzyli dużą bazę danych sygnałów, która powinna być przydatna w dalszych badaniach na przetwarzaniem sygnałów. Wyniki projektu Neslie powinny wywrzeć znaczący i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo europejskiego lotnictwa w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę