Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIVERSEEDS — Wynik w skrócie

Project ID: 31317
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Austria

Program ratowania na rzecz różnorodności genetycznej roślin

W niektórych spośród najbardziej oddalonych regionów świata znajdują się przodkowie uprawianych przez nas gatunków. Zespół genetyków z Europy i Azji połączył siły, aby dopilnować, że dziedzictwo genetyczne roślin nie poniesie dalszych strat.
Program ratowania na rzecz różnorodności genetycznej roślin
Współczesne praktyki rolne nastawione są na maksymalne zyski. Monokultura oznacza znormalizowane sadzenie, uprawę i zbiory, zwykle maszynowe. Hodowla tylko jednego gatunku w danym obszarze oznacza, że wszystkie rośliny są praktycznie identyczne pod względem genetycznym. Minusem takiego rozwiązania jest to, że geny tracone są bezpowrotnie w zastraszającym tempie, wraz z cenną zawartością genetyczną odpowiadającą takim cechom, jak odporność na choroby czy potencjalne zastosowanie w terapiach farmaceutycznych.

Regiony świata, skąd wywodzą się uprawiane rośliny, znane jako centra Vavilova, zlokalizowane są głównie w regionach rozwijających się. Ochrona różnorodności genetycznej ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa żywności oraz zaopatrzenia świata w żywność i zasoby roślinne. W związku z tym badacze europejscy nawiązali kontakt z naukowcami w tych genetycznie strategicznych regionach.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Tworzenie sieci na rzecz ochrony i wykorzystania zasobów genetycznych roślin w Europie i Azji" (Diverseeds) podjęto wyzwanie polegające na ustanowieniu platformy komunikacji dla naukowców w tej dziedzinie. Regiony objęte badaniem to dwa spośród ośmiu ośrodków Vavilova, południowo wschodnia Azja i Chiny z Izraelem (w roli bliskowschodniego przedstawiciela). W oparciu o Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin (PGR), ich głównym celem było sporządzenie listy zaleceń i strategii na rzecz ochrony genetycznej roślin.

Poprzez serię praktycznych warsztatów, posegregowano informacje na potrzeby pierwszego międzynarodowego posiedzenia Diverseeds, które odbyło się w Centrum Różnorodności Biologicznej w Rzymie wraz z Siecią Współpracy Międzyregionalnej (IRCN) ECPGR. Podczas tego spotkania naukowcy przedstawili kwestie priorytetowe, takie jak wspólna płaszczyzna, a także luki, które należy wypełnić, by spełnić wymagania warunkujące wdrożenie traktatu o zasobach genetycznych roślin.

Od tamtego czasu szersza grupa ekspertów w dziedzinie różnorodności genetycznej, a także inne ważne zainteresowane strony, takie jak miejscowi rolnicy, została zaangażowana w projekt za pośrednictwem konferencji internetowych. Podczas ostatniej konferencji, która odbyła się w Chinach, opracowano zbiór zaleceń oraz strategię, mające na celu zapewnienie kontynuowania owocnej współpracy sieciowej osiągniętej dzięki projektowi Diverseeds.

Zarówno tworzenie sieci, jak i współpraca przynoszą korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Modele i zalecenia powstałe w ramach projektu Diverseeds można rozszerzyć o program ratowania różnorodności genetycznej w dowolnym spośród ogromnej liczby ekosystemów na świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę