Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nauka i technologia ponad granicami

Unia Europejska podjęła się stworzenia platformy współpracy oraz rozwoju innych inicjatyw w celu zbudowania mostów w nauce i technologii z Rosją i Ukrainą.
Nauka i technologia ponad granicami
UE zawsze dążyła do wzmocnienia współpracy ze swoimi sąsiadami na wielu szczeblach, a szczególnie w zakresie nauki i technologii (S&T). Finansowany ze środków UE projekt "Scenariusze skoordynowanego podejścia do zrównoważonej współpracy naukowo-technologicznej ze wschodnimi sąsiadami UE" (SCOPE-EAST) miał na celu wzmocnienie współpracy na tym froncie między państwami UE, Rosją i Europą Wschodnią. Dążył on do połączenia strategii współpracy różnych krajów ze strategią UE, szczególnie w odniesieniu do Rosji i Ukrainy.
%lW bardziej precyzyjnym ujęciu miał on na celu identyfikację wspólnych obszarów badań, wzmocnienie zrównoważonych kanałów komunikacyjnych, a także ustanowienie platformy koordynacyjnej zainteresowanych stron z różnych regionów. Innym celem projektu SCOPE-CAST było opracowanie zaleceń dla zainteresowanych stron oraz decydentów, które pomogłyby im wzmocnić współpracę naukowo-technologiczną.

Realizację projektu rozpoczęto poprzez dokładne przyporządkowanie strategicznych obszarów badań naukowo-technologicznych w drodze wywiadów z ministrami i kluczowymi organizacjami w wybranych krajach UE, Rosji i na Ukrainie. Przeanalizowano potencjał badawczy krajów spoza UE, przyglądając się ich współpracy z inicjatywami UE oraz uczestnictwu w szóstym programie ramowym UE (6PR). Rzuciło to światło na trendy i potrzeby w zakresie współpracy naukowo-technologicznej.

Następnie w ramach projektu SCOPE-EAST ustanowiono platformę zrównoważonej komunikacji i koordynacji zrzeszającą przedstawicieli kluczowych organizacji z wszystkich zaangażowanych regionów. Zaproponowano także przyszłe wspólne działania w ramach 7PR. Inicjatywa to obejmowała organizację konferencji i warsztatów z różnych dziedzin, w tym biotechnologii, chorób zakaźnych, nanotechnologii i biopaliw.

Wreszcie opublikowano dokument strategiczny na temat scenariuszy skoordynowanego podejścia do zrównoważonej współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE, a także rozpowszechniono różnymi metodami wyniki projektu. Bez wątpienia nowo nawiązana współpraca w kilku dziedzinach przyniosła korzyści wszystkim stronom, tworząc cenną wiedzę, pobudzając konkurencyjność i wzmacniając europejską politykę sąsiedztwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę