Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VECTOR — Wynik w skrócie

Project ID: 44671
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niderlandy

Czy jazda na rowerze służy rowerzystom?

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE wykorzystano nagrania wideo w czasie rzeczywistym, by zademonstrować i zaprezentować ryzyko narażenia rowerzystów na spaliny w ruchu ulicznym. Celem działań było podniesienie świadomości grup interesów, a także zaoferowanie sposobów na ograniczenie narażenia.
Czy jazda na rowerze służy rowerzystom?
Celem projektu "Wizualizacja narażenia rowerzystów na oddziaływanie ruchu ulicznego" (Vector) było zajęcie się kwestią narażenia rowerzystów na spaliny w ruchu drogowym. Zamierzeniem tego podejścia było dokonanie oceny i zademonstrowanie faktycznego narażenia na drobne cząsteczki związane z ruchem ulicznym (PMx) w kilku miastach Europy przy użyciu nowoczesnego narzędzia do monitorowania środowiska naturalnego. Narzędzie to łączy funkcje pomiarów w czasie rzeczywistym i nagrywania wideo (RTV) do produkcji wizualizacji w czasie rzeczywistym, które wyraźnie pokazują poziom narażenia w różnych sytuacjach ruchu drogowego.

Partnerzy projektu zaprojektowali i opracowali technikę pomiarową, korzystając z licznika zagęszczonych cząsteczek i narzędzia monitorowania pyłu do pomiaru cząsteczek. Pozyskano miniaturową kamerę i system nawigacji satelitarnej (GPS) oraz dopasowano integrację danych pomiarowych i nagrań wideo do celów projektu. Przygotowano także rower pomiarowy wyposażony w niezbędny sprzęt, a parametry pomiarowe zostały poddane serii testów próbnych w celu dalszego ich dostrojenia.

Po przeprowadzeniu kampanii pomiarowych w czterech miastach, dane przeanalizowano i sporządzono podstawowe wnioski. Te ostatnie mają związek z czynnikami modyfikującymi poziom narażenia, takimi jak warunki pogodowe, plan miasta, parkingi samochodowe, zakłócające źródła cząsteczek, takie jak ogień, miejscowa infrastruktura rowerowa i umiejscowienie sprzętu pomiarowego. Wyniki ujawniły, że pośród innych czynników, ścieżki rowerowe oddalone od ruchliwych dróg znacznie obniżały poziom narażenia. Ponadto, stosunkowo stare pojazdy z silnikiem Diesela lub pojazdy z silnikiem dwusuwowym, taki jak motorowery, zdecydowanie zwiększają poziom narażenia. Okazało się, że bardzo dużo zależy od warunków pogodowych, a najwyższe poziomy narażenia na ultra-drobne cząsteczki występują w tunelach, kanionach ulicznych i przejściach podziemnych.

Członkowie projektu Vector udokumentowali wyniki raportu oraz wewnętrzne i zewnętrzne prezentacje na stronie internetowej projektu. Zaprezentowano je również podczas końcowej konferencji projektu Vector, a także podczas międzynarodowej konferencji Vélo-city w 2009 r. Kolejnym pomyślnym rezultatem była przejrzyście przygotowana, informacyjna płyta DVD, na której zaprezentowano wszystkie wyniki projektu. DVD zawiera ilustracyjne wizualizacje w czasie rzeczywistym narażenia rowerzystów na ultra-drobne cząsteczki związane z ruchem ulicznym. Płyta DVD zawiera także film, którego tematem przewodnim jest jakość powietrza w miastach i poziom narażenia rowerzystów. Film zawiera wywiady z zainteresowanymi stronami i oferuje rozwiązania dla miejscowych decydentów, a także dla samych rowerzystów.

Ostateczny raport prezentuje główne wnioski badawcze, wyniki pomiarów poziomu narażenia oraz RTV, a także wyniki walidacji potencjału w zakresie podnoszenia świadomości w ramach "eksperymentu komunikacyjnego". Raport może również zainteresować badaczy zajmujących się zanieczyszczeniem powietrza i planowaniem ruchu drogowego, a także odpowiednich decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę