Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SENSORGAN — Wynik w skrócie

Project ID: 22695
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Szwecja

Dbałość o europejskie dziedzictwo organowe

Organy piszczałkowe to ważna część europejskiego dziedzictwa kulturowego, odzwierciedlająca wiele tradycji i stylów na przestrzeni setek lat. Europejscy badacze opracowali nowe metody monitorowania czynników, które mogą prowadzić do uszkodzenia części organów przed jego ujawnieniem się.
Dbałość o europejskie dziedzictwo organowe
Organy to złożone instrumenty muzyczne i dzieła sztuki zbudowane z drewna, skóry i metali. Wszystkie elementy są bardzo wrażliwe na czynniki otoczenia, takie jak temperatura, wilgoć i kwasy organiczne.

Projekt pod nazwą "System czujników do wykrywania warunków szkodliwych dla organów piszczałkowych" (Sensorgan) miał na celu opracowanie nowych metod monitorowania i wykrywania w czasie rzeczywistym szkodliwych warunków otoczenia oraz następczych procesów niszczących w odniesieniu do organów piszczałkowych.

Badacze skoncentrowali się na dwóch głównych zagrożeniach dla organów piszczałkowych, a mianowicie na korozji wywoływanej przez kwas octowy wewnątrz piszczałek oraz na pęknięciach części drewnianych w wyniku zmian wilgotności w otoczeniu. Na drugi z tych czynników wpływa zmiana temperatury, na przykład ogrzewanie w kościele może usuwać wilgoć z powietrza.

Aby przeciwdziałać zjawisku korozji kwasowej w piszczałkach, naukowcy opracowali dozymetr oraz odpowiednie oprogramowanie w oparciu o zmiany częstotliwości drgań kryształu piezoelektrycznego. A mianowicie, gdy kryształy takie pokryte są metalem (ołowiem), a powłoka zaczyna korodować, częstotliwość drgań, z jaką kryształy wibrują, zmienia się, przy czym zmianę tę można wykryć. Badacze opracowali dozymetr wraz ze specjalnym adapterem, umożliwiającym granie na organach podczas monitorowania.

Wahania wilgotności mogą spowodować pęknięcia w strukturze drewna, które nie tylko uszkadzają bezcenne rzeźby w drewnie, ale także mogą sprawić, że organy nie będą nadawały się do gry. Badacze zastosowali innowacyjną metodę rejestracji emisji akustycznej (AE) do identyfikacji mikropęknięć elementów drewnianych. Prototypowy czujnik został pomyślnie przetestowany, a jego nowa komercyjna wersja jest przygotowana do wprowadzenia na rynek.

Podsumowując, ta finansowana ze środków UE inicjatywa wniosła znaczący wkład w konserwację europejskiego dziedzictwa organowego poprzez monitoring w czasie rzeczywistym, a także wskazanie drogi w kierunku opracowania lepszej polityki renowacji organów oraz norm ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyniki mogą oddziaływać na europejskie środowiska budowlane, a także wywierać długoterminowy wpływ na życie kulturalne i zdrowie obywateli UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę