Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAUVEUR — Wynik w skrócie

Project ID: 22697
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Republika Czeska

Ochrona przeszłości poprzez przyszłe inicjatywy

W ramach inicjatywy dotyczącej dziedzictwa kulturowego zorganizowano konferencję w celu promowania wyników istotnych projektów, a także podkreślenia potrzeby włączenia przyszłych badań do głównego nurtu z korzyścią dla obywateli Europy.
Ochrona przeszłości poprzez przyszłe inicjatywy
Projekt "Ochrona dziedzictwa kulturowego – zrozumienie i wykonalność na rzecz powiększonej Europy" (Sauveur) powstał jako projekt działań wspomagających politykę (SSP), realizowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR), na rzecz organizacji siódmej konferencji KE na temat badań w sprawie dziedzictwa kulturowego. Konferencja odbyła się w Pradze w 2006 r., a jej celem było zgromadzenie i dokonanie oceny wpływu skutków projektów badawczych UE związanych z ruchomym i nieruchomym dziedzictwem kulturowym.

Partnerzy projektu planowali, by konferencja praska pomogła w dalszym definiowaniu roli badań w dziedzinie europejskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście międzynarodowym oraz odkrywaniu możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), by przyczynić się do konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Ich celem było również wniesienie wkładu w 7PR za pośrednictwem tego wydarzenia, poprzez wspieranie rozwoju koncepcji i infrastruktury badawczej europejskiej platformy technologii budowlanych.

W konferencji udział wzięło ponad 280 uczestników z 37 krajów: odbyły sie ustne prezentacje i zaprezentowano plakaty "Wpływ polityki UE na europejskie dziedzictwo kulturowe", "Koordynacja badań i edukacji krajowej" oraz "Wyzwania związane z europejskim dziedzictwem kulturowym". Odbyły się także równoległe sesje na następujące tematy: "Dziedzictwo ruchome", "Dziedzictwo nieruchome", "Miasta, krajobrazy i wsi" oraz "Infrastruktura badawcza" jako mające zastosowanie do dziedzictwa kulturowego.

Kwestie i problemy mające wpływ na ruchome i nieruchome dziedzictwo Europy związane są z postępem gospodarczym, zmianami środowiskowymi, wpływami społecznymi, wzrostem turystyki, zagrożeniami naturalnymi oraz niewłaściwym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Sprawy te wymagają ciągłych badań w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, a także opracowania zaawansowanych technologii środowiskowych. Cen ten powinien zostać zrealizowany przy pomocy wiedzy wygenerowanej w ramach powiązanych badań, a także poprzez dostosowanie postępów naukowych z innych sektorów.

Wystawiono blisko 100 plakatów związanych z tematami sesji równoległych, a innowacyjne produkty i procesy zaprezentowano w salonie demonstracyjnym. Publiczny dostęp do szerokiego zakresu działań konferencyjnych był świadectwem innowacyjnej natury jej organizacji i zwiększył jej siłę oddziaływania.

Przesłanie praskiej konferencji przyjęto podczas ostatniej sesji plenarnej, a za pośrednictwem dokumentu zaprezentowano wspólne stanowisko przedstawicieli europejskich i międzynarodowych instytucji wspierających badania w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Zainteresowane strony wyraziły chęć wprowadzenia dziedzictwa kulturowego do głównego nurtu krajowych polityk i programów badawczych w UE. Ponadto rządy krajowe i samorządy regionalne, a także odpowiednie władze i organizacje europejskie powinny włączyć badania w dziedzinie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie na rzecz powiązanej z nimi infrastruktury do zakresu swoich programów badawczych. Zwrócono uwagę na potrzebę umożliwienia społeczności badawczej przezwyciężenia fragmentacji badań, jak również na potrzebę promowania większego udziału opinii publicznej w badaniach nad dziedzictwem kulturalnym. Ten ostatni element jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę korzystny wpływ na środowisko, energię, zrównoważony rozwój oraz jakość życia.

Sporządzono dwa tomy sprawozdań z przebiegu konferencji i opracowano plany utrzymania strony internetowej projektu Sauveur przez pięć lat po zakończeniu projektu jako narzędzia upowszechniania informacji. Wnioski z konferencji rozprowadzono pośród delegatów oraz przedstawicieli krajowego dziedzictwa kulturowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę