Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SASSPO — Wynik w skrócie

Project ID: 22698
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Finlandia

Promowanie wsparcia naukowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Projekt skupił się na zrównoważonym rozwoju, a przyszłe badania zrzeszyły podmioty odgrywające kluczową rolę w tej dziedzinie z całej Europy, by promować zintegrowane podejście do polityki rolnej.
Promowanie wsparcia naukowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Celem projektu "Rolnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju: Dialog w sprawie zapotrzebowania społecznego, napięć i opcji politycznych" (Sasspo) było zainspirowanie do przyjęcia bardziej zintegrowanego i zrównoważonego podejścia do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Europie, w oparciu o istniejące wyniki badań i rozważania demokratyczne. Promując podejście ukierunkowane na przyszłość, projekt finansowany przez UE miał na celu udostępnienie narzędzi niezbędnych do opracowania przyszłych polityk. Powinny one towarzyszyć badaczom, aby realizowali cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne w sposób zintegrowany.

Poza innymi aspektami, projekt skupił się na zrozumieniu decydującej wzajemnej zależności między reformą rynkową, politykami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz programami rolno-środowiskowymi, ustanawiając współpracę w obszarze polityki rolnej i stanowiąc forum wymiany doświadczeń między starymi a nowymi państwami członkowskimi. Chcąc wypracować nowy program działań badawczych przy zachowaniu zgodności z opcjami reformy polityki, członkowie projektu Sasspo zaprosili producentów, naukowców, decydentów oraz odpowiednie zainteresowane strony, by omówić korzyści naukowego wsparcia na rzecz polityk rolnych w Europie.

Pod koniec trwania projektu zorganizowano dwa seminariach, podczas których prowadzono dialog na temat polityki. Pierwsze dwa spotkania odbyły sie w Helsinkach i zgromadziły uczestników z państw członkowskich Europy Wschodniej i Północnej, podczas gdy drugie miało miejsce w Hadze, a uczestniczyły w nim kraje UE z Europy Zachodniej i Południowej. Seminarium, które połączyło krajowych przedstawicieli administracji i badań w dziedzinie rolnictwa i środowiska naturalnego, gościło także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Stowarzyszenia rolników (FNSEA), Europejskiej organizacji właścicieli ziemskich (ELO) oraz organizacji Przyjaciele Ziemi.

Partnerzy projektu sporządzili cztery zadania w zakresie polityki, w oparciu o noty informacyjne i rezultaty seminariów, które następnie podsumowano w postaci dokumentu przedstawiającego główne wyniki projektu Sasspo. Pośród nich znalazło się 15 decydujących kwestii dotyczących wspólnej polityki rolnej (WPR), zalecenia w zakresie polityki z nimi związane oraz analogiczne potrzeby badawcze. Powstała także strona internetowa projektu, a za jej pośrednictwem udostępniono istotne dokumenty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę