Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 22718
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Normalizacja budowy ekologicznych budynków

Biorąc pod uwagę zaangażowanie Europy w budownictwo zrównoważone, istnieje coraz silniejsze zapotrzebowanie na holistyczną metodę oceny zrównoważonego rozwoju istniejących, nowych i odnawianych budynków. Inicjatywa finansowana ze środków UE, zrzeszająca zainteresowane strony z rozmaitych dziedzin i pozostająca w zgodzie z normami międzynarodowymi powinna znacznie ułatwić osiągnięcie jednorodności w zakresie zrównoważonego budownictwa.
Normalizacja budowy ekologicznych budynków
Celem projektu "Rozwój metodologii w kierunku oznakowania dla budynków zgodnych z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi" (LENSE) było nawiązanie współpracy między europejskimi zainteresowanymi stronami, co doprowadziło do powstania ogólno przyjętej metodologii oceny, umożliwiającej jednocześnie uwzględnienie różnic i priorytetów regionalnych lub krajowych.

W ramach projektu LENSE zorganizowano krajowe i międzynarodowe konsultacje strategiczne pośród europejskich zainteresowanych stron, czego rezultatem była lista kwestii na tyle obszerna, by mieć znaczenie dla wszystkich, jednak na tyle skondensowana, by można ją było zastosować w praktyce. Badacze wzięli również pod uwagę działania Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) w celu dopilnowania, że narzędzie prototypowe jest zgodne z normami rozwoju.

Wyniki projektu powinny okazać się przydatne dla rządów, architektów, twórców projektów i klientów. Podsumowując, UE ma teraz do dyspozycji ważne narzędzie do wspierania zrównoważonego budownictwa, czy to w zakresie oceny istniejących budynków, rozwoju nowych czy też odbudowy wcześniej istniejących.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę