Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CC NETWORK — Wynik w skrócie

Project ID: 22727
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD

Wzmacnianie polityki rolnej UE

Europejska wspólna polityka rolna odniosła korzyści z sieci wzajemnej zgodności i kilku seminariów, które odpowiedziały na potrzeby i luki w polityce.
Wzmacnianie polityki rolnej UE
Wspólna polityka rolna (WPR) to unijny system dotacji i programów rolnych, które stanowią blisko 48% budżetu UE. Zajmuje się ona bezpośrednimi dotacjami na uprawy i grunty, włączając systemy wsparcia cen, cła przewozowe i kontyngenty na pewne towary spoza UE.

Mając to na uwadze, projekt finansowany przez UE "Sieć wzajemnej zgodności" (CC Network) zgromadził zainteresowane strony w celu zbadania postępów prowadzonych obecnie badań w sprawie wzajemnej zgodności w związku z WPR. Jego celem było zidentyfikowanie obszarów priorytetowych, aby pomóc wesprzeć zasadę wzajemnej zgodności w odniesieniu do WPR z myślą o zmodernizowaniu sektora i promowaniu zrównoważonego rolnictwa.

Konsorcjum sporządziło 14 kluczowych dokumentów, wyszczególniających postępy w zakresie trzech seminariów projektu, które przyciągnęły dziesiątki zainteresowanych stron z różnych krajów UE i Komisji Europejskiej. Co najważniejsze, projekt skupił się przede wszystkim na aspektach środowiskowych wzajemnej zgodności.

Podczas pierwszego seminarium, które odbyło się w 2006 r., omówiono stronę administracyjną wzajemnej zgodności, przydatność środowiskową, środki rozwoju obszarów wiejskich oraz system doradztwa rolniczego. Podczas drugiego seminarium, które odbyło się tego samego roku, skupiono się na wpływie zasady wzajemnej zgodności na zarządzanie gospodarstwem, gospodarkę gruntami, porzucanie gruntów, skutki dla środowiska naturalnego, programy prywatnej certyfikacji, koszty gospodarstwa oraz konkurencyjność.

Projekt zalecił nowe możliwości polityki w odniesieniu do wzajemnej zgodności w oparciu o rezultaty seminariów i zarys przyszłych potrzeb badawczych z myślą o ulepszeniu wdrażania zasady wzajemnej zgodności. Wydarzeniem kończącym były warsztaty, które odbyły się w Brukseli w 2007 r., oraz opracowanie pracy naukowej pod nazwą "Praktyka, lekcje i zalecenia w sprawie wzajemnej zgodności". W pracy tej podkreślono luki, które należy wypełnić, aby ulepszyć przyszłe decyzje w zakresie polityki. Krótko mówiąc, projekt wyznaczył tempo usprawnień w odniesieniu do wzajemnej zgodności w sektorze i kształtowania polityk, które wzmocniłyby WPR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę