Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ACTOR — Wynik w skrócie

Project ID: 22737
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Europa zmienia swoje miasta

Stworzono zaawansowaną bazę danych, zestaw narzędzi i przewodnik, aby pomóc europejskim miastom i miasteczkom w poprawie zrównoważonego rozwoju i podniesieniu standardu życia.
Europa zmienia swoje miasta
Zobowiązania z Aalborg, przeznaczone dla rządów państw, to zbiór zamierzeń, spisanych na czwartej europejskiej konferencji na temat zrównoważonych miast i miasteczek, która odbyła się w 2004 r. w Aalborg (Dania). Celem finansowanego ze środków UE projektu pt. "Narzędzia i zasoby dotyczące zobowiązań z Aalborg" (ACTOR) było opracowanie zestawu zasobów i narzędzi dla miast i miasteczek Europy, mających pomóc im w realizacji zobowiązań z Aalborg.

W tym celu biorący udział w projekcie zespół badał w ramach warsztatów potrzeby i aspiracje różnych rządów unijnych. Przewodnik przedstawia pięć kroków cyklu zarządzania zrównoważonym rozwojem i jest cennym narzędziem promowania zrównoważonego rozwoju miejskiego dla władz lokalnych. Zestaw narzędzi i przewodnik mają wspierać europejskie sieci kampanii "Zrównoważone miasta i miasteczka" oraz inne podobne inicjatywy.

W rezultacie w ramach projektu ACTOR udało się stworzyć obszerną bazę danych, pomagającą władzom lokalnym w wyszukiwaniu informacji i wskazówek dotyczących wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i zobowiązań z Aalborg. Informacje podane są według krajów i według poszczególnych zobowiązań, a obok nich wymieniono także dobre praktyki, ośrodki wiedzy, polityki, przepisy prawne i narzędzia. Planuje się także rozbudowę bazy danych, przetłumaczenie jej na dalsze sześć języków oraz przeprowadzanie regularnych aktualizacji. Dostęp do bazy można uzyskać za pośrednictwem portalu internetowego, zawierającego wiele informacji z tej dziedziny.

Dzięki inicjatywie ACTOR i jej serwisowi internetowemu, europejskie miasta i miasteczka mają szansę stać się lepszymi miejscami do życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę