Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCAS — Wynik w skrócie

Project ID: 30485
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Belgia

Promowanie kapitału intelektualnego Europy

Oprócz doskonałych produktów i usług Europa może konkurować z resztą świata, definiując i promując swój kapitał intelektualny. Nowy zestaw narzędzi pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) realizować tę ważną ideę.
Promowanie kapitału intelektualnego Europy
Nowoczesne europejskie sektory przemysłu i usług słyną z wysokich standardów jakości. Jednak aby ich oferta zyskała wartość dodaną, ważne jest, aby oferowały klientom także kapitał intelektualny. Może mieć on formę rekomendacji rynkowych, kompetencji organizacyjnych, szkoleń dla pracowników, pomocy technicznej i innych aktywów niematerialnych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Bilans wartości niematerialnych – made in Europe" (INCAS) było umocnienie tych aktywów niematerialnych w europejskich MŚP i zwiększenie ich konkurencyjności. Autorzy projektu chcieli pomóc MŚP w bardziej efektywnym wykorzystaniu wiedzy oraz w poprawie wyników poprzez bardziej systematyczne promowanie aktywów niematerialnych wśród interesariuszy, czy to klientów, inwestorów, partnerów czy wierzycieli.

Projekt był próbą znalezienia metod zarządzania, organizowania i analizowania ilościowego kapitału intelektualnego, ponieważ dotychczasowe zestawienia bilansowe i mechanizmy księgowe nie były skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie. W ramach projektu wdrożono koncepcję bilansu wartości niematerialnych (ICS) w 25 europejskich MŚP oraz podjęto działania promocyjne w 1 tys. kolejnych MŚP. Autorzy INCAS przeanalizowali istniejące podejścia do ICS, aby uzyskać obraz kwestii kulturowych, krajowych wymagań i wspólnych cech. Pracowano nad stworzeniem dla MŚP praktycznego podejścia, które pozwoliłoby im w maksymalnym stopniu wykorzystać swój kapitał intelektualny.

W tym celu opublikowano europejskie wytyczne dotyczące bilansów wartości niematerialnych, wspierające MŚP i definiujące standardy służące do porównywania kapitału intelektualnego. Opracowano także oprogramowanie pomagające MŚP wdrożyć stworzony system i generować wartość dodaną. Jeżeli potencjał przedsięwzięcia zostanie w pełni wykorzystany, jego pozytywne skutki dla europejskiej gospodarki opartej na wiedzy będą nie do przecenienia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę