Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ELSA — Wynik w skrócie

Project ID: 31255
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Szwecja

Równość płci i doskonałość w zakresie badań naukowych

Aby zapewnić wysoką jakość badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, konieczne jest oparcie procesów podejmowania decyzji na kwalifikacjach i zdolnościach poszczególnych osób. W ramach europejskiej inicjatywy zajmowano się kwestią równości płci w kontekście doskonałości w zakresie badań.
Równość płci i doskonałość w zakresie badań naukowych
Według dostępnych nam informacji, kobiety wolniej niż mężczyźni pną się po szczeblach kariery naukowej. Stymulowanie dynamiki płci w dziedzinie nauk przyrodniczych ma kluczowe znaczenie dla różnorodnego i innowacyjnego środowiska pracy. Odwrócenie niekorzystnych trendów wymaga stworzenia nowego systemu uznawania osiągnięć zawodowych, stworzenia bardziej stymulującego środowiska pracy dla kobiet oraz opracowania odpowiednich wytycznych dla decydentów w zakresie promowania równości płci.

Przedmiotem finansowanej ze środków UE inicjatywy pt. "Doskonałość w dziedzinie nauk przyrodniczych" (ELSA) była kwestia płci w kontekście wysokiej jakości badań naukowych. Partnerzy projektu zaczęli od przeanalizowania i ponownego zdefiniowania doskonałości badań naukowych, zwykle określanej przez liczbę i innowacyjność publikacji. Zorganizowano konferencję, na której omawiano aspekty doskonałości i płci w kontekście finansowania badań, rekrutacji pracowników i oceny wniosków badawczych. Najczęściej przewijającymi się aspektami doskonałości były przejrzystość i jasne kryteria oceny. Uczestnicy przedstawili także cenne zalecenia dotyczące przejrzystości badań naukowych.

Jeśli chodzi o równość płci w badaniach naukowych, podkreślano, że pomimo dużych różnic pod względem płci w zakresie przyznawania grantów, prawidłową ocenę informacji na ten temat utrudnia brak odpowiednich danych. Szereg organizacji zajmujących się finansowaniem badań zademonstrowało, w jaki sposób zachęcają młode badaczki do ubiegania się o granty naukowe. Przedstawiono także plan równości płci w zakresie oceniania wniosków o granty na zasadach wzajemnej weryfikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, na konferencji ELSA omawiano system oceny i parametry doskonałości w badaniach naukowych z perspektywy kwestii płci. Podjęto także działania mające na celu podniesienie świadomości naukowców i decydentów w zakresie różnic płci w odniesieniu do różnych aspektów nauk przyrodniczych. Autorzy projektu z satysfakcją odnotowali, że europejskie instytuty badawcze są żywo zainteresowane kwestią równości płci i wysoką jakością badań. Realizacja strategii równości płci przyniesie więcej szans dla kobiet badaczek i jednocześnie przyczyni się do zwiększenia kreatywności i innowacyjności w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę