Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUDEVLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 31361
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Wspólnymi siłami wszyscy podążamy naprzód

UE postawiła sobie za cel, by stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy na świecie, zachowując jednocześnie wysoki poziom zatrudnienia i zrównoważenie środowiskowe. Współpraca z krajami rozwijającymi się, z których wiele jest już zaangażowanych w przełomowe badania i rozwój obróbki laserowej, może przynieść obopólne korzyści w postaci wysokiej jakości rozwoju technologicznego oraz innowacyjnej produkcji.
Wspólnymi siłami wszyscy podążamy naprzód
Projekt "Inicjatywa UE i krajów rozwijających się w zakresie obróbki laserowej" (Eudevlas) miał na celu zidentyfikowanie obszarów wspólnego zainteresowania między UE a krajami rozwijającymi się, takimi jak Brazylia, Chiny, Indie, Rosja, RPA w dziedzinie technologii laserowej.

W tym celu członkowie zespołu rozpowszechnili wśród potencjalnych partnerów kwestionariusze dotyczące działań, sprzętu, rozwoju gospodarczego oraz obszarów współpracy. Szczegółowe wyniki analizy odpowiedzi od zainteresowanych stron, które można teraz wykorzystać do rozpoczęcia współpracy, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej w publicznym raporcie zatytułowanym "Obszary wspólnego zainteresowania w obróbce laserowej między UE i krajami rozwijającymi się" (Areas of common interest in laser processing between UE and developing countries). W ramach pierwszego kroku w tym kierunku badacze zorganizowali dwa warsztaty powiązane z konferencjami poświęconymi technologii laserowej.

Podsumowując, projekt Eudevlas położył fundamenty pod przyszłą współpracę między UE a partnerami z krajów rozwijających się, która powinna przynieść obopólne korzyści w zakres rozwoju technologicznego i gospodarczego na rosnącym polu laserowej obróbki materiałów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę