Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Postęp badawczy na froncie śródziemnomorskim

Chociaż śródziemnomorskie kraje partnerskie UE pozostają opóźnione w odniesieniu do badań i rozwoju, w ramach jednej z inicjatyw zbudowano sieci kontaktów oraz wypromowano partnerstwo, by sprostać temu wyzwaniu.
Postęp badawczy na froncie śródziemnomorskim
Śródziemnomorskie kraje partnerskie (MPC) obejmują generalnie wszystkie kraje spoza UE wokół basenu Morza Śródziemnego. W dużym stopniu skorzystały one na współpracy z UE. Jednakże wiele z tych krajów nie rozwinęło się wystarczająco, by podjąć się działań badawczo-rozwojowych na takim szczeblu, który pomógłby im na wielu poziomach, a jaki chciałaby widzieć UE.

Finansowany ze środków UE projekt "Promowanie uczestnictwa badaczy ze śródziemnomorskich krajów partnerskich w europejskich programach badań i mobilności" (Promedaccess) miał na celu wzmocnienie pozycji uniwersytetów i naukowców z tych krajów. W jego ramach podjęto się przeszkolenia i zaangażowania zainteresowanych stron w wiele programów i inicjatyw partnerskich UE. Obejmują one siódmy program ramowy (7PR) UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego, inicjatywy Marie Curie oraz europejską przestrzeń badawczą (EPB).

Zasadniczo śródziemnomorskie kraje partnerskie (MPC) nie dotrzymują kroku w przyłączaniu się do takich inicjatyw, co spowalnia UE w drodze do osiągnięcia celów polityki oraz wsparcia tych narodów w maksymalnym możliwym zakresie. Projekt Promedaccess realizowany był głównie poprzez krajowe punkty kontaktowe w MPC, organizację seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji akademickich w różnych krajach do obsługi tej sieci. Otworzyło to furtkę do szerszej współpracy badawczej oraz zapewniło informacje o zaproszeniach UE do składania wniosków.

Ponadto w ramach projektu Promedaccess przeanalizowano trudność zainteresowanych stron z MPC, które chciały przyłączyć się do inicjatyw lub projektów UE i zakomunikowały owe wyzwania właściwym stronom z Komisji Europejskiej. Wreszcie realizatorzy projektu i jego sieci zbudowali mechanizmy ułatwiające nawiązywanie partnerstwa, a dokładniej poszukiwania partnerów z myślą o podjęciu znacznie ściślejszej współpracy i promowaniu projektów UE we wszystkich śródziemnomorskich krajach partnerskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę