Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ASA-MOCO-WB — Wynik w skrócie

Project ID: 31770
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Austria

Impuls naukowo-technologiczny na Bałkanach

Region Bałkanów Zachodnich rozwija się szybciej niż inne regiony Europy i może znacząco skorzystać na wsparciu UE. Utworzona ostatnio sieć naukowo-technologiczna zapewniła regionowi bardzo potrzebne wsparcie w tym zakresie.
Impuls naukowo-technologiczny na Bałkanach
Region Bałkanów Zachodnich obejmuje Albanię oraz byłe narody jugosłowiańskie, z wyłączeniem Słowenii, i stanowi region wschodzący pod względem przemysłu, badań i rozwoju. Region ten stanowi ważną część europejskiego kontynentu o wysokim potencjale wzrostu, natomiast UE podjęła wiele kroków, by podnieść konkurencyjność na Bałkanach Zachodnich.

Finansowany ze środków UE projekt "Wsparcie analityczne dla komitetu monitorującego na rzecz krajów zachodniobałkańskich" (ASA-MOCO-WB) reprezentował sieć utworzoną w 2006 r. na rzecz wsparcia regionu. W jego ramach szczególną uwagę poświęcono nadzorowi nad dialogiem naukowo-technologicznym (NiT) między UE a Bałkanami Zachodnimi. Projekt został powołany w celu monitorowania postępów w zakresie współpracy między UE a regionem na polu naukowo-technologicznym oraz związanej z nim polityki zagranicznej.

Projekt ASA-MOCO-WB pomógł stworzyć sieciowy system zarządzania treścią, obejmujący dokumenty naukowo-technologiczne istotne dla dialogu politycznego, bazę danych kontaktowych, analizy wspierające oraz krajowe raporty naukowo-technologiczne dla krajów Bałkanów Zachodnich. Uwzględniono także badania istotnych kwestii związanych z dialogiem politycznym oraz obszarami wymagającymi poprawy w stosunkach na polu rozwoju badawczo-technologicznego (RTD). Ponadto elektroniczny kwartalnik zapewnił regularne aktualizacje dotyczące postępów platformy sterującej oraz kwestii naukowo-technologicznych.

W skrócie projekt stanowił kompleksowe rozwiązanie pod względem współpracy naukowo-technologicznej między Komisją Europejską a krajami Bałkanów Zachodnich. Uzyskał on silne poparcie ze strony prezydencji austriackiej w UE oraz innych ważnych instytucji austriackich. Wśród nich znalazło się Centrum Innowacji Społecznej (ZSI) oraz Austriacka Agencja Promocji Badań Naukowych (FFG). Obie organizacje dysponują szerokim doświadczeniem w zakresie analizy i wdrażania międzynarodowej polityki naukowo-technologicznej. Ich wsparcie w połączeniu z inicjatywą projektu okazało się nieocenione we wzmacnianiu obszaru naukowo-technologicznego w krajach Bałkanów Zachodnich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę