Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAPRICE — Wynik w skrócie

Project ID: 38974
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Test wychwytywania CO2

Czołowi eksperci wspólnie pracowali nad wdrożeniem technologii wychwytywania dwutlenku węgla (CO2) na dużą skalę. Wyniki projektu przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2.
Test wychwytywania CO2
Rosnące emisje gazów cieplarnianych (GHG), szczególnie CO2, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Nowatorska technologia wychwytywania i sekwestracji CO2 na drodze spalania paliw kopalnych daje nadzieję na zmniejszenie niepożądanego poziomu emisji CO2 o prawie 80% i poprawę czystości środowiska. Jedna z metod wykorzystywanych do sekwestracji CO2 opiera się na rozpuszczalnikach aminowych.

Celem ogólnym finansowanego ze środków UE projektu "Wychwytywanie CO2 z wykorzystaniem procesów aminowych: międzynarodowa współpraca i wymiana" (Caprice) było połączenie wysiłków pochodzących z różnych krajów ekspertów w pracy nad wychwytywaniem CO2 przy użyciu procesów aminowych. Partnerzy w pierwszej kolejności zajęli się standaryzacją wspólnego arkusza danych, który pozwolił im zbierać i analizować informacje pochodzące z różnych elektrowni pilotażowych. Monitorowano korozję i testowano działanie monoetanoloaminy (MEA) jako płynnego absorbentu do wychwytywania CO2. Wyprodukowano różne błony absorpcyjne i przetestowano nowatorskie materiały pod kątem ich zdolności absorpcyjnych i desorpcyjnych w zastosowaniach wymagających wysokich temperatur.

Wychwytywanie CO2 po spalaniu jest technologią dodatkową dla elektrowni, stąd dla zminimalizowania wymagań energetycznych konieczna jest jej optymalna integracja. W tym celu konsorcjum opracowało narzędzia służące do wprowadzenia technologii aminowego wychwytywania CO2 w elektrowniach oraz do obliczania zmian wydajności. Zoptymalizowano położenie układu odprowadzania pary i ponownego wprowadzania ciepła/wody do elektrowni oraz dokonano oceny szczegółowych rozwiązań inżynieryjnych.

Autorzy projektu Caprice badali szereg różnych aspektów inżynieryjnych i funkcjonalnych wychwytywania CO2 oraz dokonali symulacji integracji technologii z elektrowniami. Współpraca czołowych partnerów z branży umożliwiła wymianę wiedzy i zasobów pozwalających zrozumieć proces i przygotować grunt pod wdrożenie technologii wychwytywania CO2. Wdrożenie technologii powinno mieć znaczący wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę