Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pomocna dłoń UE dla badaczy z Bałkanów Zachodnich

Zbliżenie Bałkanów Zachodnich do sąsiednich krajów UE pod względem wspierania badań daje szansę na zwiększenie zdolności badawczych w krajach regionu.
Pomocna dłoń UE dla badaczy z Bałkanów Zachodnich
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Intensyfikacja EPB w krajach Bałkanów Zachodnich" (ERA Westbalkan+) było rozszerzenie działania europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w regionie. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla zainteresowanych stron z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii w celu zacieśnienia ich współpracy z europejską społecznością naukową.

Działania te obejmowały między innymi współpracę z ośrodkami badawczymi w Grecji, Austrii i Słowenii, umocnienie krajowych punktów kontaktowych (KPK) i organizację warsztatów na temat przygotowywania wniosków dotyczących projektów unijnych.

Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu było zorganizowanie spotkań (Get In Touch) w różnych krajach, umożliwiających naukowcom znalezienie odpowiednich partnerów, a także stworzenie internetowego narzędzia do obsługi wydarzeń. Innym osiągnięciem było umocnienie sieci KPK na Bałkanach Zachodnich poprzez wdrożenie nowego oprogramowania, a także organizacja warsztatów w Belgradzie. Warsztaty koncentrowały się na przygotowywaniu wniosków o dołączenie do listy projektów europejskich w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR).

ERA Westbalkan+ wspierał także wyszukiwanie i współpracę partnerów poprzez stworzenie bazy danych West Balkan Research obejmującej uczelnie wyższe, organizacje badawczo-rozwojowe oraz naukowców z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

W 2008 r. w Sarajewie odbyła się końcowa konferencja projektu. Pozwoliło to KPK na międzynarodową wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń z pożytkiem dla wszystkich uczestników. Wszystkie wyniki projektu upowszechniono w ramach publikacji i na stronie internetowej projektu, umacniając tym samym podstawy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w regionie i współpracę na wielu szczeblach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę