Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GLOBAL VIEW — Wynik w skrócie

Project ID: 44709
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Lepsze szlaki kolejowe na całym świecie

Ogólnoświatowa wymiana badań kolejowych już teraz przynosi korzyści UE oraz innym częściom świata, a w szczególności krajom rozwijającym się, takim jak Indie i Chiny.
Lepsze szlaki kolejowe na całym świecie
Wykorzystując stulecia doświadczeń w tej dziedzinie oraz najnowsze współczesne technologie, współpraca kolejowa na światową skalę może zdecydowanie wzmocnić pozycję pasażerskiego transportu powierzchniowego na świecie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wzmacnianie współpracy w zakresie badań kolejowych między Europą a międzynarodowymi rynkami wschodzącymi na rzecz zintegrowanej, międzynarodowej przestrzeni badawczej" (Global View) wzmocniono międzynarodową wymianę informacji, by cel ten osiągnąć.

Głównym celem projektu Global View było rozpowszechnienie rezultatów europejskich badań kolejowych wśród międzynarodowych partnerów oraz wyciągnięcie wniosków, jak również identyfikacja przyszłych potrzeb badawczych. Projekt zrzeszył wielu ekspertów, liczne sieci i instytucje idealnie spełniające warunki globalnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem wschodzących podmiotów w dziedzinie kolei, takich Chiny, Indie i Rosja.

W ramach projektu rozpowszechniono wyniki dotyczące wzajemnej wymiany doświadczeń między międzynarodowymi badaczami kolei a przemysłem w odniesieniu do europejskich technologii i wyników badań na rynkach wschodzacych. Określono przyszłe priorytety badawcze oraz ich zastosowanie w tych regionach, promując jednocześnie europejskie standardy i rozwiązania technologiczne. Zorganizowano trzy warsztaty w Indiach, Rosji i RPA, by promować współpracę w tej dziedzinie, nakreślając jednocześnie priorytety i wyzwania badawcze.

Do osiągnięć projektu zaliczyć można stworzenie międzynarodowej bazy danych badań kolejowych, obejmującej projekty badawcze, badaczy, zarządzanie infrastrukturą kolejową, operatorów i producentów. Kwestie wskazane do omówienia i wdrożenia w przyszłości uwzględniały systemy pomiarowe dla alarmów wczesnego ostrzegania, umożliwiające zapobieganie wypadkom, jak również zaawansowany monitoring elektromagnetyczny warunków kolejowych.

Analizy różnic w funkcjonowaniu koleją i zarządzaniu nią na całym świecie wsparły nie tylko gospodarki wschodzące, ale także kraje UE. Oczekuje się, że wspólne badania w przyszłości podejmą wyzwania takie, jak czystsze silniki diesla, ograniczenie emisji hałasu, szkolenie zasobów ludzkich i wiele innych. Wreszcie transport kolejowy na poziomie globalnym zaczyna dorastać.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę