Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENCAP — Wynik w skrócie

Project ID: 502666
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Wychwytywanie CO2: w kierunku czystszej energii

Wychwytywanie dwutlenku węgla (CO2) podczas spalania paliw w elektrowniach może pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Europejscy naukowcy podjęli wysiłki zmierzające do stworzenia technologii umożliwiających sekwestrację CO2.
Wychwytywanie CO2: w kierunku czystszej energii
Paliwa kopalne pozostają najszerzej stosowanym źródłem energii na świecie. Jednocześnie są jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. Aby zmniejszyć emisje CO2, na przestrzeni lat opracowano różne technologie wychwytywania CO2 przed lub po spalaniu paliw.

Zgodnie z tym trendem, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ulepszone przechwytywanie CO2" (ENCAP), stworzono i przetestowano szereg technologii i procesów wychwytywania CO2 przed spalaniem, wykorzystywanych do wytwarzania energii w oparciu o paliwa kopalne – głównie węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz ziemny. W skład konsorcjum wchodzili eksperci i zainteresowane strony, a jego celem było stworzenie technologii charakteryzujących się wskaźnikiem wychwytywania CO2 na poziomie 90% i kosztami niższymi o 50%. Badano między innymi takie procesy jak dekarbonizacja przed spalaniem, spalanie tlenowo-paliwowe, spalanie w pętli chemicznej (CLC) i inne nowatorskie metody. Głównym celem było zintegrowanie tych technologii z istniejącymi systemami energetycznymi.

Przetestowano zintegrowaną z wychwytywaniem CO2 metodę dekarbonizacji przed spalaniem wykorzystywaną w technologii IGCC w przypadku węgla kamiennego i brunatnego oraz technologii IRCC w przypadku gazu ziemnego. Węgiel kamienny i brunatny spełniły wymagania projektu ENCAP w zakresie wychwytywania i kosztów, natomiast gaz ziemny nie.

W procesie spalania tlenowo-paliwowego paliwo jest spalane w obecności tlenu bez wytwarzania azotu, a gazy spalinowe są ponownie wtłaczane do układu w celu chłodzenia. Naukowcy przetestowali szereg nośników tlenu i wychwycili 90% wytworzonego CO2. Udało się także zrealizować cel w zakresie kosztów wychwytywania CO2.

Uzyskano obiecujące wyniki, jeśli chodzi o CLC o małych stratach energii. Technologia nie jest jednak dopracowana technicznie i wymaga jeszcze wiele pracy, aby można było ją wdrożyć w dużych elektrowniach. Jeśli chodzi o nowatorskie technologie wychwytywania przed spalaniem, członkowie projektu przetestowali liczne procesy, aby dojść do wniosku, że mimo iż cykle wykorzystujące węgiel i gaz pozwalają osiągnąć wskaźnik wychwytywania CO2 na poziomie 90%, zmniejszenie kosztów jest możliwe tylko w przypadku systemów IGCC.

Podsumowując, projekt ENCAP przyczynił się utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) odnośnie do wychwytywania CO2 i zwiększył europejską konkurencyjność w tej dziedzinie. Wyniki projektu mogą potencjalnie zostać wykorzystane na skalę przemysłową oraz przyczynić się do poprawy czystości środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę