Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CO2GEONET — Wynik w skrócie

Project ID: 502816
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Składowanie CO2 w zasobnikach geologicznych

Emisje dwutlenku węgla (CO2) pochodzące ze spalania paliw kopalnych stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Europejscy naukowcy zbadali wykonalność sekwestracji CO2 w zasobnikach geologicznych pod powierzchnią morza.
Składowanie CO2 w zasobnikach geologicznych
Światowe prognozy zużycia energii wskazują na długofalowe uzależnienie od paliw kopalnych. Jednak o ile nie zostaną podjęte drastyczne środki, rosnące emisje CO2 mogą okazać się katastrofalne w skutkach dla równowagi planety. Sekwestracja dwutlenku węgla polega na usuwaniu CO2 z gazów spalinowych oraz jego przechowywaniu w podziemnych zbiornikach. W szczególności skały pod Morzem Północnym wykazują teoretycznie dużą pojemność do składowania CO2.Mając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Sieć doskonałości w zakresie geologicznej sekwestracji CO2" (CO2GEONET) podjęto się pracy nad poprzednimi i bieżącymi europejskimi działaniami badawczo-rozwojowymi (B&R) w tej dziedzinie, by zbadać możliwość podziemnego składowania CO2. Konsorcjum obejmujące 13 europejskich instytutów naukowych o potwierdzonej historii badań nad składowaniem geologicznym połączyło siły, by zbadać różne aspekty sekwestracji CO2.

W pierwszej kolejności partnerzy projektu podjęli się monitorowania poziomów dwutlenku węgla w powietrzu, po czym przystąpili do badań wycieków CO2, a także reakcji ekosystemu na CO2 pochodzenia geologicznego. W badaniach uwzględniono lokalizacje morskie, słodkowodne i lądowe, jak również populacje ludności zamieszkującej w ścisłym pobliżu wycieków CO2. Przebadano i skalibrowano także techniki monitorowania, aby uzyskać możliwie wiarygodne pomiary wycieków CO2. Przeprowadzono również eksperymenty morskie w celu oceny wpływu ekspozycji na CO2 na organizmy strefy bentonicznej oraz morskie osady denne. W ogólnym ujęciu konsorcjum zbadało szeroki zakres aspektów badawczych składowania geologicznego, uwzględniając wydajność i integralność zbiorników, a także potencjalne drogi wycieków i ich wpływ na środowisko. W celu usprawnienia badań sieci oraz tworzenia przyszłej infrastruktury zbudowano komorę bentoniczną do monitorowania CO2 pod powierzchnią morza.

Wielkim osiągnięciem projektu CO2GEONET było stworzenie sieciowego punktu dostępowego do sejsmicznej bazy danych (SNAP), służącego do wymiany i przetwarzania informacji przez Internet.

Konsorcjum CO2GEONET ukończyło integrację i wzmacnianie badań nad geologiczną sekwestracją CO2 w Europie. Dostarczyło bezcenną wiedzę na temat składowania CO2 w geologicznych zbiornikach oraz zbudowało zaufanie publiczne do tej technologii. Wdrożenie wyników badań w zakresie wychwytywania CO2 będzie miało wielkie oddziaływanie na wyłaniający się niskoemisyjny rynek energetyczny oraz na środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę