Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ograniczenie zakłóceń i zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego

Pola elektromagnetyczne (EM) na lotniskach i w ich pobliżu (płyta i budynki lotniska, a także przyległe tereny) pogarszają jakość komunikacji elektronicznej, działanie urządzeń i bezpieczeństwo. Lepsze narzędzia do modelowania promieniowania EM na istniejących i planowanych lotniskach powinny zwiększyć konkurencyjność, ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i poprawić bezpieczeństwo portów lotniczych.
Ograniczenie zakłóceń i zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego
Celem projektu "Zewnętrzna symulacja EMC dla systemów radiowo-elektrycznych na terenach portów lotniczych" (Sirena) było stworzenie odpowiednich narzędzi modelujących pola EM na lotniskach i w ich pobliżu. Narzędzia te pozwoliłyby na ocenę wpływu pól EM na ludzi i urządzenia, a także na zwiększenie bezpieczeństwa. Ułatwiłyby też sporządzenie zaleceń w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz ograniczenia niepożądanego wpływu EM na działanie sprzętu.

Naukowcy pracujący w ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowali najpierw wirtualny trójwymiarowy (3D) model geometryczny lotniska, wykorzystując rzeczywiste dane dotyczące EM. Następnie stworzono moduł wykonujący dokładne i wydajne (w czasie rzeczywistym) obliczenia pola w miejscach położonych blisko i daleko od źródła promieniowania.

Naukowcy udostępnili narzędzie producentom stosowanego na lotniskach sprzętu, aby pomóc im w stworzeniu urządzeń uwzględniających pola EM. Oprócz tego, w oparciu o wyniki modelowania, badacze sporządzili zalecania dotyczące umiejscowienia urządzeń i ich ochrony (EMC), szczególnie w odniesieniu do emiterów odpornych na EM.

Wyniki projektu Sirena i stworzone w jego ramach narzędzie do analizy EMC powinny zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu lotniczego oraz poprawić bezpieczeństwo pasażerów, personelu i osób mieszkających w pobliżu lotnisk.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę