Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLREF — Wynik w skrócie

Project ID: 502829
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji czystszego paliwa

Europejscy naukowcy opracowali technologię wykorzystującą energię słoneczną do przekształcania metanu w energię, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2).
Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji czystszego paliwa
Reforming metanu to energochłonna reakcja między metanem, parą wodną i CO2, w wyniku której powstaje wodór i CO. Potencjał tej techniki w dziedzinie czystej energii odnawialnej jest dobrze udokumentowany. Stosując odpowiednie materiały, można znacząco zmniejszyć emisje CO2 dzięki wykorzystaniu energii słonecznej jako źródła ciepła dla tej wysoce endotermicznej reakcji. Oprócz tego uzyskuje się zwiększenie wartości kalorycznej paliwa o 20–30%.

Celem unijnego projektu "Oparty na energii słonecznej reforming parowy gazu o dużej zawartości metanu na rzecz produkcji gazu syntetycznego" (Solref) było stworzenie innowacyjnego reformera słonecznego o mocy 400 kW do zastosowania np. w produkcji wodoru i elektryczności.

Partnerzy projektu, wykorzystując różne doświadczalne metody analityczne, opracowali odpowiedni katalizator i zaawansowany reformer słoneczny o mocy 400 kW. W celu przetestowania stanu przejściowego słonecznego urządzenia reformującego stworzono dynamiczny model pozwalający na optymalizację sekwencji uruchamiania i wyłączania. Oprócz biogazu przy pomocy technologii Solref można przetwarzać gaz wysypiskowy i metan z CO2, co pozwala na zmniejszenie emisji CO2.

Konsorcjum przeanalizowało i zaprojektowało także prototypowe instalacje, które następnie poddano analizie kosztowej, by ostatecznie wybrać optymalne rozwiązanie. Na koniec naukowcy oszacowali skutki środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i finansowe technologii. Technologia Solref charakteryzuje się wysoką wydajnością, ponieważ pozwala na produkcję wodoru i magazynowanie wyprodukowanego CO2 w jednym miejscu, przy wykorzystaniu wyłącznie energii słonecznej.

Ogólnie rzecz biorąc, największą innowacją projektu Solref był nowy system kanalizacyjny do reformingu, wykorzystujący wyższe temperatury robocze i inne składy materiałów. Oczekuje się, że technologia znajdzie zastosowanie na rynku czystych, odnawialnych paliw.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę