Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADVACT — Wynik w skrócie

Project ID: 502844
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE

Lepsza kontrola wydajności silników i ich wpływu na środowisko

Do niedawna, pomimo dużych postępów w dziedzinie monitorowania i kontrolowania silników z turbinami gazowymi, innowacje w zakresie mechanizmów samych siłowników były niewielkie. Zastosowanie ostatnich odkryć wskazuje na możliwość ogromnych oszczędności na lotach transatlantyckich oraz znaczącej redukcji rocznych emisji dwutlenku węgla (CO2), zaobserwowanej we flocie samolotów, w której wykorzystano nową technologię.
Lepsza kontrola wydajności silników i ich wpływu na środowisko
Celem projektu "Opracowanie zaawansowanych koncepcji siłowników w celu dokonania skokowej zmiany w technologii wykorzystywanej w systemach sterowania silników lotniczych przyszłości" (Advact) była poprawa działania i dostępności turbin gazowych przy jednoczesnym ograniczeniu ich kosztów i wpływu na środowisko. Z technicznego punktu widzenia chodziło o zapewnienie rozszerzonego działania siłowników w czasie lotu oraz kontroli parametrów silników.

Naukowcy najpierw zmodyfikowali warstwy graniczne we wlocie, aby poprawić zdolność przepływającego powietrza do "trzymania się" powierzchni, którą opływa. Doświadczenia przeprowadzane na modelach wykazały znaczące zmniejszenie oporu po zastosowaniu nowej techniki kontroli przepływu powietrza. Następnie przetestowano stopy z pamięcią kształtu (SMA) pod kątem produkcji siłowników. Tradycyjne stopy SMA były produkowane w bardzo małych segmentach ze względu na techniczne ograniczenia dotyczące samych metali. W ramach projektu Advact stworzono ulepszone stopy i metody produkcji dużych siłowników, dokonując znaczącego postępu w projektowaniu siłowników opartych na stopach SMA. Następnie opracowano technologię produkcji wysokotemperaturowych siłowników elektromagnetycznych (EM), do zastosowania w turbinach gazowych, w których nie można wykorzystać konwencjonalnych niskotemperaturowych siłowników EM.

W końcowym etapie badacze zajęli się kontrolą drgań wirników silników. Nadmierne drgania są poważnym problemem, ponieważ powodują zwiększone zużycie, zmniejszenie wydajności, większe emisje CO2 i obniżenie komfortu w kabinie.

Podsumowując, projekt Advact przyniósł znaczące ulepszenia technologiczne w systemach sterowania lotniczymi turbinami gazowymi, które powinny mieć daleko idące implikacje dla wydajnego i opłacalnego projektowania i produkcji takich silników oraz dla bezpieczeństwa konsumentów i środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę