Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EWA — Wynik w skrócie

Project ID: 502889
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Niemcy

Bliższe więzi na rzecz badań i przemysłu lotniczego

Tunele aerodynamiczne to duże komory, przez które przepuszczane jest powietrze z kontrolowaną prędkością, służące do badania przepływu powietrza wokół obiektu. Stąd też są one narzędziami badawczymi o oczywistym zastosowaniu w badaniach lotniczych oraz wyraźnej wartości dla przemysłu.
Bliższe więzi na rzecz badań i przemysłu lotniczego
Projekt pod nazwą "Europejskie Zrzeszenie Tuneli Aerodynamicznych" (EWA) zaprojektowano z myślą o stworzeniu sieci doskonałości (NOE) między instytutami naukowymi oraz przemysłem lotniczym i kosmonautycznym, by zintegrować i wzmocnić europejskie badania lotnicze. Projekt EWA koncentrował się na ustanowieniu znormalizowanych technik testowych w tunelach aerodynamicznych, by ułatwić współprace między badaczami i przemysłem, a tym samym komercjalizację koncepcji badawczych.

Badacze opracowali nowe koncepcje wzorcowego wytwarzania, a także innowacyjne techniki pomiarowe związane z pomiarami powierzchni, pola przepływu oraz pola dźwięku. Techniki pomiarowe zostały zaprezentowane poza ramami projektu EWA, aby nawiązać nowe kontakty i przyszłą współpracę. W ramach projektu EWA opracowano także znormalizowane procedury wymiany danych, jak również znormalizowaną terminologię, zapewniającą skuteczniejszą komunikację.

Ponadto badacze zorganizowali kilka warsztatów, by zgromadzić eksperymentalistów pracujących w tunelach aerodynamicznych oraz autorów metod liczbowych na rzecz pobudzenia lepszej współpracy i wymiany danych, biorąc pod uwagę rosnącą i znaczącą rolę modeli liczbowych w prowadzeniu i walidacji badań eksperymentalnych.

Projekt EWA znacząco zwiększy ważną rolę kobiet w badaniach z zastosowaniem tuneli aerodynamicznych poprzez organizację specjalnych szkolnych kursów laboratoryjnych na temat mechaniki płynów dla studentek i ich nauczycieli. Dogłębna analiza możliwości i gotowości po stronie członków projektu EWA doprowadziła do określenia przyszłych potrzeb, oczekiwań rynkowych oraz wymogów technologicznych z myślą o klientach.

Podsumowując, projekt EWA skutecznie zwiększył szybkość, z jaką techniki eksperymentalne wchodzą do zastosowania w przemysłowych tunelach aerodynamicznych, zapewniając ważną przewagę europejskiemu przemysłowi lotniczemu na globalnym rynku testów w tunelach aerodynamicznych. Utworzone partnerstwo będzie nadal funkcjonować jako Stowarzyszenie Handlowe EWA, zapewniając w przyszłości innowacje i konkurencyjność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę