Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRESEGY — Wynik w skrócie

Project ID: 29105
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Co sprawia, że młodzi migranci czują się jak u siebie?

Finansowana ze środków UE grupa badaczy zbadała czynniki, które przyczyniają się do włączenia lub wykluczenia młodych migrantów drugiego pokolenia. Szczególną uwagę poświęcono postrzeganiu przez nich dostępu do zasobów publicznych.
Co sprawia, że młodzi migranci czują się jak u siebie?
Głównym przedmiotem zainteresowania w projekcie Tresegy był wpływ czynników społecznych w kształtowaniu się nierówności w społeczeństwach europejskich w związku z nastoletnimi migrantami drugiego pokolenia. Badacze zastosowali podejście porównawcze, przyglądając się docelowej populacji w dziewięciu lokalnych obszarach miejskich i sześciu kontekstach krajowych. Ich celem było głębsze zrozumienie, w jaki sposób ci młodzi ludzie postrzegają i czerpią z zasobów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, dostępnych w sferze publicznej.

W tym celu partnerzy projektu Tresegy postanowili dokonać oceny i porównania czynników strukturalnych, kulturowych, gospodarczych i społeczno-politycznych przyczyniających się do organizacji i orientacji zjawisk wykluczenia lub włączenia społeczno-gospodarczego. Perspektywa europejska posłużyła do dalszego badania i porównywania sposobów postrzegania stopnia włączenia lub przynależności do społeczeństwa goszczącego, a także wartości i zasad nawiązujących do wartości UE.

Skupienie się na punktach widzenia podmiotów społecznych pozwoliło uzyskać wgląd w aspekty instytucjonalne, a także w sposoby postrzegania rzeczywistości przez nastolatków oraz ich oczekiwania względem dostępu do publicznych zasobów materialnych i niematerialnych. Badaczom udało się także porównać i ocenić, w jaki sposób konteksty krajowe mogą zaoferować lepszy wgląd w pozytywne i negatywne czynniki prowadzące do udziału w społeczeństwie i włączenia bądź do wykluczenia i marginalizacji.

Wyniki wszystkich działań badawczych zgromadzono i przedstawiono w filmie dokumentalnym pt. "In between – nine takes from the European scene" (Między światami – dziewięć ujęć ze sceny europejskiej). W filmie tym młodzi ludzie wyrażają swoje najsilniejsze obawy i mówią o perspektywach w odniesieniu do projektu Tresegy. Zdarzenia, które mają miejsce w dziewięciu miejscach, ukazane są z perspektywy jednej lub kilku osób i społeczności, w których żyją. Produkcja ta to główne narzędzie rozpowszechniania informacji o projekcie pośród szerszej publiczności.

Końcowa konferencja, która odbyła się w Hiszpanii w 2009 r., stanowiła forum dyskusji na temat wykluczenia i włączenia pośród młodych migrantów drugiego pokolenia. Na otwartej konferencji obecni byli przedstawiciele instytucji i organów publicznych, a także sama młodzież z obszarów, które wzięły udział w projekcie. Grupa młodych ludzi z Lizbony odczytała deklarację, w której domagała się umożliwienia czynnego udziału w procesach podejmowania decyzji oraz kształtowania polityki w dotyczących ich kwestiach.

Działania realizowane w ramach projektu Tresegy pomogły stworzyć nowe ramy pracy przewidujące także oddanie głosu jednostkom, które nie tylko są częścią społeczności europejskich, ale także reprezentują ich przyszłą strukturę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę