Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EARTHWAKE — Wynik w skrócie

Project ID: 30204
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Włączenie kultury naukowej do kultury popularnej

Autorzy finansowanej ze środków unijnych inicjatywy zwrócili uwagę, jak produkcje telewizyjne i internetowe mogą podkreślić znaczenie nauki we współczesnym życiu. Zadaniem społeczności naukowych i transmisyjnych jest zmniejszenie dzielącego ich dystansu oraz podjęcie działań na rzecz połączenia zasobów wiedzy z korzyścią dla edukacji publicznej.
Włączenie kultury naukowej do kultury popularnej
Telewizja i Internet, jako główni nadawcy treści audiowizualnej, mają możliwość – a także obowiązek – zainteresować opinię publiczną oddziaływaniem nauki. Jednym ze sposobów na zrealizowanie tego celu jest wprowadzenie większej dawki nauki do programów artystycznych, przyrodniczych, a nawet sportowych, wszystkie one bowiem cieszą się ogromną oglądalnością. Takie podejście wymagałoby wprowadzenia rozmaitych zmian po stronie produkcji i posiada potencjał zakorzenienia kultury naukowej w kulturze popularnej.

Celem projektu "Telewizja europejska – warsztaty na temat opracowania nowego planu działania w zakresie komunikacji naukowej" (Earthwake) było udostępnienie środków do realizacji tego celu. W ramach projektu finansowanego przez UE zajęto się opracowaniem strategii skierowanej na wykorzystanie potencjału popularnej TV na rzecz promowania większej świadomości i zainteresowania nauką.

Partnerzy projektu zorganizowali dwudniowe wydarzenie podczas Euroscience Open Forum (ESOF) w 2006 r. Wydarzenie Earthwake, w którym udział wzięli znani europejscy aktorzy, kierownictwo stacji telewizyjnych, autorzy i producenci, naukowcy i osoby przekazujące społeczeństwu informacje o odkryciach naukowych, zaowocowało wyciągnięciem przydatnych wniosków na temat barier utrudniających promowanie nowej filozofii "nauki w społeczeństwie". Należą do nich niedostateczna świadomość ze strony społeczności transmisyjnej w zakresie możliwości włączania do programów treści naukowej.

Co więcej, choć społeczność naukowa rozpoznaje potrzebę zwiększenia świadomości publicznej na temat roli nauki w społeczeństwie, wiedza na temat mechanizmów i sieci, które mogłyby to umożliwić, jest ograniczona. Projekt Earthwake, jako taki, skutecznie podkreślił potrzebę połączenia dwóch społeczności i usprawnienia przyszłej współpracy na rzecz wprowadzenia kultury naukowej do kultury popularnej.

Działania w ramach projektu doprowadziły także do stworzenia szeregu zaleceń. Należą do nich: promowanie możliwości kontaktu i wymiany między odpowiednimi profesjonalistami, wspieranie etapów badań i rozwoju w zakresie pisania scenariuszy, a także wspieranie wzajemnych szkoleń dla wszystkich zaangażowanych. Te ostatnie pozwolą na wielokierunkowy transfer wiedzy i doświadczenia oraz pomogą profesjonalistom stworzyć programy telewizyjne o silnym oddziaływaniu modelu naukowego. Tego typu inicjatywy i działania wspierające zapewnią autorom i innym stronom zainteresowanym nauką środki potrzebne, aby śmiało dążyć do tworzenia związanych z nauką produkcji telewizyjnych i internetowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę