Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WONDERS — Wynik w skrócie

Project ID: 30237
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Porozmawiajmy o swoich projektach naukowych

Inicjatywa naukowa finansowana ze środków UE pobudziła wymianę skutecznych działań komunikacyjnych w zakresie nauki na terenie Europy. "Karuzela nauki" z powodzeniem zwiększyła świadomość pośród europejskich obywateli na temat potencjału i znaczenia nauki w naszym życiu.
Porozmawiajmy o swoich projektach naukowych
W ramach projektu "Zapraszamy do obserwacji, aktualności i demonstracji w zakresie europejskich badań i nauki" (Wonders) promowano Europejski Festiwal Nauki w 2006 r. poprzez możliwości głównych grup europejskich udzielających się w dziedzinie komunikacji w zakresie nauki. Działania obejmowały zorganizowanie tygodni nauki, festiwali naukowych, dni nauki, stworzenie ośrodków nauki i muzeów oraz inicjatywy zachęcające europejskich dziennikarzy naukowych do stymulowania większej świadomości w zakresie nauki, technologii oraz nauk humanistycznych i przyrodniczych w społeczeństwie.

Projekt Wonders był pierwszym w Europie festiwalem naukowym, podczas którego powstał pomysł "karuzeli nauki". Polega on na wewnątrzeuropejskiej wymianie najlepszych działań komunikacyjnych w zakresie festiwali nauki, kawiarenek naukowych i deklaracji internetowych. Najlepsze wydarzenia komunikacyjne w zakresie nauki zaprezentowano podczas końcowej konferencji po zakończeniu projektu.

Łączna suma wszystkich wymian, od jednego wydarzenia naukowego do drugiego, objęła 31 860 km na terenie Europy i prezentowała kwestie dotyczące technik wykrywania zbrodni, mechanizmów biologicznych, aspektów zdrowotnych, robotyki i przyszłości transportu.

Masowy charakter uczestnictwa "karuzeli nauki" pomógł przybliżyć cele i sukcesy projektu Wonders opinii publicznej, podkreślając jednocześnie działania innowacyjne odbywające się w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę