Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESCIENTIAL - I.E. — Wynik w skrócie

Project ID: 30263
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Włochy

Promowanie włączenia nauki do społeczeństwa

Finansowany ze środków UE projekt miał na celu udoskonalenie poprzednich Festiwali Nauki w Genui i dalsze przyczynianie się do podnoszenia świadomości i włączania nauki do społeczeństwa.
Promowanie włączenia nauki do społeczeństwa
Festiwal Naukowy w Genui to doroczne wydarzenie, które, dzięki wkładowi doświadczonych organizacji UE, na przestrzeni lat z powodzeniem wzmacnia wymiar europejski. Celem projektu "Europejski Festiwal Nauki: wystawy objazdowe" (Esciential - I.E.) było dalsze usprawnianie przekazywania osiągnięć prezentowanych podczas wydarzenia gospodarce krajów europejskich i przyczynianie się do włączenia nauki do społeczeństwa na szczeblu europejskim.

W ramach projektu Esciential IE odnotowano szereg sukcesów, goszcząc ponad 32 500 odwiedzających w ciągu 13 dni i uzyskując szerokie zainteresowanie mediów. Wydarzenia festiwalowe rozgłaśniano za pośrednictwem ponad 250 internetowych stron i serwisów informacyjnych, 30 sieci telewizyjnych oraz 30 stacji radiowych. Partnerzy projektu spełnili cele w zakresie zwiększania świadomości i rozgłaśniania informacji, osiągając spektakularny sukces.

Kolejnym istotnym sukcesem projektu, który tym razem obejmował nowe państwa członkowskie, był jego wkład w organizację Europejskiej Akademii dla Promotorów Nauki (EASE). Podczas warsztatów, uczestnicy EASE dzielili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie fazy szkolenia przewodników Festiwalu Naukowego w Genui i promowali sposoby komunikowania nauki i zwiększania zainteresowania tą dziedziną. W ramach głównej inicjatywy EASE zorganizowano drugie warsztaty międzynarodowe na temat komunikacji w zakresie nauki, zwane FSE – pierwszą festiwalową szkołę dla promotorów doskonałości w nauce i społeczeństwie – które odbyły się przed festiwalem naukowym. Uczestnicy z entuzjazmem ocenili włączenie do programu przyszłych warsztatów bardziej nowoczesnych metod nauczania i bardziej interaktywnych zadań.

Podczas Festiwalu Nauki w Genui przedstawiono wyjątkowe środki w zakresie wystaw, prezentacji, ilustrowania i testowania. Przyszłym celem jest umożliwienie przeniesienia najbardziej udanych spośród wydarzeń objazdowych do innych ośrodków naukowych UE. W ten sposób projekt Esciential - I.E. odegrał istotną rolę w ustanowieniu forum wymiany doświadczeń w zakresie nauki i podkreślania różnic międzykulturowych, a także różnej roli systemów edukacyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę