Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESCITY — Wynik w skrócie

Project ID: 30266
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Hiszpania

Promowanie nauki w mieście

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy dokonano pierwszego kroku w kierunku uzyskania wsparcia na szczeblu samorządów miejskich i regionalnych na rzecz promowania włączenia nauki do społeczeństwa.
Promowanie nauki w mieście
Pomimo postępów poczynionych od czasu, gdy Komisja Europejska utworzyła Plan działania na rzecz nauki i społeczeństwa, przepaść pomiędzy nauką a społeczeństwem wciąż istnieje. W dużej mierze jest to spowodowane brakiem skupienia programów działań w dziedzinie kultury na promowaniu kultury naukowej. Istnieje zatem potrzeba zgromadzenia większego wsparcia – na szczeblach instytucjonalnych, a także tych najbliższych obywatelowi, tj. szczeblach miejskich – na rzecz utworzenia profilu nauki jako integralnej części współczesnego społeczeństwa.L
Ponadto, większość działań wdrażanych jest na szczeblu krajowym, podczas gdy samorządy miejskie stanowią administrację najbliższą obywatelom i, prawdopodobnie, najbardziej elastyczną pod względem wprowadzania nowych narzędzi zaangażowania publicznego. Celem projektu "Nauka w Europie i w mieście: promowanie kultury naukowej na szczeblu lokalnym" (Escity) było znalezienie sposobu na rozwiązanie tych kwestii poprzez podjęcie działań na rzecz utworzenia sieci, która zrzeszyłaby europejskich badaczy społecznych, a także samorządy regionalne i lokalne, umożliwiając wymianę informacji i najlepszych praktyk. Głównym celem projektu było opracowanie strategii włączenia aspektu promowania kultury naukowej w obrębie miast oraz w ramach regionalnych polityk kulturalnych.

Celem projektu Escity było połączenie miast i społecznych organów badawczych, które, jako formalna sieć, mogłyby wywrzeć nacisk na samorządy lokalne i zaoferować wytyczne w sprawie sposobów na pobudzenie kultury naukowej w miastach Europy. Posłużyłoby to również za ochronę przed fragmentacją badań, pokrywaniem się inicjatyw czy utratą działań w tym obszarze.

Zaproponowano rozszerzenie zasięgu sieci Escity, tak aby objęła miasta i samorządy lokalne lub regionalne skłonne zobowiązać się do promowania kultury naukowej jako sposobu na stymulację rozwoju miejskiego lub regionalnego. Następnie uzgodniono, że promowanie przemysłu opartego na wiedzy powinno mieć miejsce na poziomach kultury naukowej i komunikacji.

Udział partnerów projektu Escity w międzynarodowych wydarzeniach towarzyszących stanowił wielką zachętę do współdzielenia celów i postępów wschodzącej społeczności, a także przyciągał potencjalnych nowych członków. Postępy w tym zakresie stanowią znaczący krok naprzód w angażowaniu samorządów lokalnych gotowych, by wdrożyć działania w tym zakresie i stać się częścią ogólnoeuropejskiej społeczności, która z powodzenie debatuje nad tak istotną kwestią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę