Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMFOR — Wynik w skrócie

Project ID: 30300
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Ścinanie problemów w leśnictwie

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE opracowano zestaw narzędzi mający pomóc małym europejskim przedsiębiorstwom leśnym podjąć kroki na rzecz poprawy stanu zdrowia pracowników i wydajności gospodarczej.
Ścinanie problemów w leśnictwie
Rozmaitym zmianom w działaniach w dziedzinie leśnictwa, takich jak korzystanie z podwykonawstwa, towarzyszy zwiększona presja gospodarcza na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz problemy ze stanem zdrowia pracowników. Badania w ramach projektu Comfor doprowadziły do rozwoju koncepcji innowacyjnego transferu wiedzy, którego celem jest załagodzenie tych problemów. Wizją konsorcjum było przekształcenie nauki w praktykę i zapewnienie sposobów na zachęcenie do przyjęcia rozsądnych pod względem ergonomicznym praktyk roboczych.

Działania w ramach projektu osiągnęły punkt kulminacyjny, kiedy powstał ukierunkowany i przyjazny dla użytkownika pakiet edukacyjny zawierający siedem narzędzi – pakietów treningowych – oraz metod mających zaowocować długofalowymi pozytywnymi skutkami w zakresie zdrowia i wydajności. Koncepcje treningowe i pakiety zostały indywidualnie zaprojektowane na podstawie warunków określonych dla każdego spośród dziesięciu państw uczestniczących w projekcie Comfor.

Po zakończeniu testów, uzyskaniu potwierdzeń i uznania samych przedsiębiorców, dzięki intensywnym działaniom w zakresie rozpowszechniania informacji o projekcie i szkoleniom, narzędzia i metody zostały powszechnie przyjęte przez sektor leśnictwa. Co więcej, obecnie rozważa się, czy nie powinny one zostać wdrożone do szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców i systemów certyfikacji.

Narzędzia, dostępne do pobrania w językach krajów uczestniczących ze strony projektu Comfor, będą udostępniane nieodpłatnie MŚP działającym w branży leśnictwa. Jest to zgodne z celem projektu Comfor polegającym na szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu na rzecz maksymalnego wpływu na poprawę stanu zdrowia pracowników i wydajności europejskich działań w branży leśnictwa.

Wyniki projektu Comfor opublikowano w rozmaitych artykułach i zaprezentowano na licznych konferencjach naukowych, a także podczas międzynarodowych spotkań branżowych w postaci plakatów i prezentacji PowerPoint.

Działania w ramach projektu mogą pomóc MŚP z branży leśnictwa osiągnąć długofalowe pozytywne wyniki i przyczynić się do stworzenia bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej siły roboczej w branży leśnictwa UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę