Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMHEAL — Wynik w skrócie

Project ID: 31774
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Szkolenie na rzecz sprawniejszych interwencji w sprawie zdrowia nastolatków

Konsorcjum finansowane przez UE opracowało program szkoleniowy, aby wspomóc nauczycieli we wdrażaniu programu promowania zdrowia młodzieży. Choć działania skupiły się na obszarach wiejskich Ukrainy, korzyści objęły niemal cały kraj.
Szkolenie na rzecz sprawniejszych interwencji w sprawie zdrowia nastolatków
W ramach projektu "Promowanie zdrowia pośród nastolatków z obszarów wiejskich na Ukrainie: program szkoleniowy dla nauczycieli" (Promheal) opracowano program szkoleniowy dla nauczycieli, który miał pomóc w stworzeniu wielokomponentowego programu interwencji w zakresie promowania zdrowia skierowanego do młodych nastolatków z obszarów wiejskich na Ukrainie. Program promowania zdrowia został wcześniej z powodzeniem wprowadzony w jednym obszarze wiejskim, natomiast celem tego projektu było rozszerzenie jego zasięgu na obszary wiejskie w 7 obwodach kraju, tak by objął dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15. Program skupia się na potrzebach zdrowotnych i społeczno-poznawczych oraz środowiskowych czynnikach mających wpływ na zachowania zdrowotne grupy docelowej.

Program szkoleniowy w sprawie interwencji zdrowotnych wdrożono na trzech głównych sesjach podczas seminariów i warsztatów, z kolei pięć dodatkowych seminariów odbyło się z udziałem rozmaitych słuchaczy. Do uczestników tych ostatnich spotkań zaliczali się psychologowie szkolni, pracownicy socjalni i specjaliści ds. edukacji z różnych regionów Ukrainy.

Po zakończeniu warsztatów i seminariów, 50 000 egzemplarzy broszury informacyjnej zostało rozesłanych do szkół, które skierowały swoich nauczycieli na szkolenie, a także do organizacji na terenie całego kraju, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą. Dodatkowo, odbyły się spotkania z krajowymi i lokalnymi władzami placówek oświatowych w celu uzyskania wsparcia i podniesienia świadomości na temat projektu i jego celów. Zaangażowano także różne media krajowe i lokalne, przy czym ich udział został odzwierciedlony w formie publikacji, wiadomości telewizyjnych, filmów z seminariów oraz wywiadów.

Strona internetowa projektu Promheal powstała w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim i posłużyła za podstawowe narzędzie rozpowszechniania informacji o projekcie, które umożliwiło konsorcjum promowanie inicjatywy pośród nauczyciel, pracowników służby zdrowia oraz innych grup zainteresowanych kwestiami z tym związanymi. Strona pełni także funkcję kanału komunikacyjnego dla zainteresowanych stron oraz platformy dla sieci szkół wiejskich Promheal.

Celem stworzenia sieci szkół wiejskich Promheal było zapewnienie zrównoważonego rozwoju i rozszerzenie zasięgu projektu w kwestii podnoszenia świadomości i oddziaływania. Sieć oferuje możliwości nawiązywania kontaktów i, z pomocą konsorcjum projektu i lokalnych władz placówek oświatowych, posłuży do zachęcania do wymiany doświadczeń i świadczenia pomocy w osiąganiu celów projektu Promheal.

Ten rodzaj podejścia i wysiłki zaangażowanych stron w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji celów konsorcjum projektu Promheal w zakresie stworzenia skutecznego programu promowania zdrowia, który miał dotrzeć do dużej liczby dzieci w wieku szkolnym z obszarów wiejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę