Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podnoszenie poziomu badań w zakresie cytologii na Bałkanach Zachodnich

Kofokalna laserowa mikroskopia skaningowa (LSCM) to metoda skanowania wielu cienkich sekcji danej grubej próbki, takiej jak tkanka żywego organizmu, i rekonstruowania bardzo wyraźnego trójwymiarowego (3D) obrazu tej próbki. Laser stanowi tu źródło światła, pozwalając na uzyskanie wysoce precyzyjnej głębi ostrości, niemożliwej do uzyskania w mikroskopach konwencjonalnych, które pozwalają "widzieć" tylko na taką głębokość, na jaką światło penetruje próbkę.
Podnoszenie poziomu badań w zakresie cytologii na Bałkanach Zachodnich
LSCM jest metodą powszechnie stosowaną w naukach biologicznych, a zwłaszcza w cytologii. Instytut Fizjologii i Biochemii (IPB), Szkoła Biologii, Uniwersytet w Belgradzie, wraz z jego centrum mikroskopii laserowej, stworzyły projekt "Wspieranie centrum mikroskopii laserowej i profilowania komórek dla sieci regionalnych" (Neuroimage), aby zwiększyć możliwości swojego centrum badawczego oraz tego na Bałkanach Zachodnich w ogóle.

Wzmocnienie zarówno obiektów, jak i personelu na Bałkanach, zaangażowanych w badania neuroanatomiczne i neurofizjologiczne to ważny krok w kierunku włączenia Bałkanów Zachodnich do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i zaproszenia na europejską arenę neuronauki.

Finansowanie projektu ze środków UE miało na celu podniesieniu standardu podstawowego urządzenia do mikroskopii kofokalnej poprzez zakup zaawansowanego lasera oraz obiektywów dużego powiększenia. Dodatkowo, aby uzupełnić możliwości mikroskopu, badacze zaprojektowali i wprowadzili konfigurację elektrofizjologiczną i dołączyli oprogramowanie do pomiarów fizjologicznych w szeregu czasowym.

Badacze projektu Neuroimage w IPB to eksperci w dziedzinie neurofizjologii komórkowej. Współpracując z kolegami z ośrodka partnerskiego Bałkanów Zachodnich, Chorwackim Instytutem Badań Mózgu (CIBR) w Zagrzebie, którzy zaoferowali uzupełniającą wiedzę specjalistyczną w zakresie neuroanatomii, badacze znaleźli się teraz w dogodnym położeniu, by doprowadzić do znacznych postępów w dziedzinie neuroobrazowania.

Projekt Neuroimage zapewnił finansowanie trzech osób po studiach doktoranckich oraz dwóch doktorantów w ramach nowego programu doktoranckiego w zakresie neuronauki. Dodatkowo, dofinansowanie otworzyło wiele możliwości rozwoju zawodowego i wymiany wiedzy, w tym realizacji cyklu warsztatów oraz programu treningowego w zakresie neuroobrazowania i technik uzupełniających.

Podsumowując, projekt Neuroimage umożliwił znaczne podniesienie standardu technologicznego ośrodka badawczego przy IPB w związku z LSCM, a także rozwój zawodowy kilku młodych badaczy z Bałkanów Zachodnich w dziedzinie cytologii. Bez wątpienia już wkrótce pojawią się namacalne wyniki naukowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę