Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SMARTGRIDS-TPS — Wynik w skrócie

Project ID: 38874
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Poprawa jakości platformy poświęconej inteligentnym systemom elektroenergetycznym

UE zamierza zmodernizować europejskie sieci elektryczne, aby sprostać rosnącemu popytowi na energię elektryczną, a jednocześnie zwiększyć zależność od odnawialnych źródeł energii. W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE powołano organ administracyjny wspierający istniejące ogólnoeuropejskie konsorcjum zajmujące się dziedziną energii elektrycznej. Jego zadaniem jest nakierowanie i wsparcie działania konsorcjum z myślą o przyszłych sieciach elektrycznych w Europie.
Poprawa jakości platformy poświęconej inteligentnym systemom elektroenergetycznym
Europejska platforma technologiczna na rzecz sieci elektrycznych przyszłości, zwana również SmartGrids ETP, zrzesza przedstawicieli branży elektrycznej, operatorów systemów transmisji i dystrybucji, organy badawcze i nadzorcze. Powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę modernizacji europejskiej sieci energetycznej. Wizja sieci energii elektrycznej przyszłości, jakiej hołduje platforma, obejmuje elastyczność, dostępność, niezawodność i opłacalność, z naciskiem, rzecz jasna, na zrównoważony rozwój.

Projekt "Sekretariat platformy technologicznej na rzecz sieci elektrycznych przyszłości" (Smartgrids-TPS) powstał w celu zebrania środków oraz stworzenia sekretariatu mającego wspierać działania platformy SmartGrids ETP.

Dokładniej rzecz biorąc, zadaniem sekretariatu jest koordynowanie działalności badawczej związanej z przyszłością europejskich sieci energii elektrycznej, monitorowanie wyników projektów realizowanych dzięki platformie poprzez systematyczne przeglądy postępów i kontrole jakości, a także rozpowszechnianie rezultatów pośród zainteresowanych stron z sektora energetycznego.

Jednym z przykładów ostatnich działań sekretariatu było jego zaangażowanie w prace grupy roboczej europejskiego komitetu doradczego ds. badań w dziedzinie transportu drogowego (ERTRAC). Grupa robocza przygotowała program działań dotyczący elektryfikacji transportu w Europie, natomiast sekretariat reprezentował platformę SmartGrids i zapewnił wkład związany z działalnością SmartGrids i jej związkiem z ERTRAC.

Dokument przedstawiający wizję platformy SmartGrids, plan strategiczny badań i informacje z tym związane można znaleźć na stronie internetowej SmartGrids pod adresem http://www.smartgrids.eu. Dzięki wsparciu sekretariatu, którego celem jest zogniskowanie działań i zadbanie o ich jakość, sieci elektryczne przyszłości są w zasięgu ręki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę