Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Elektroniczne katalogowanie średniowiecznych manuskryptów arabskich

Średniowieczne manuskrypty składają się na wspólną część naszego dziedzictwa i zbiorowy obraz nas samych. Zagraża im wiele czynników, w tym wojny i konflikty społeczne, nieefektywne przepisy, które utrudniają ujawnienie prywatnych kolekcji oraz czynniki naturalne, takie jak wilgoć, termity czy zanieczyszczenia.
Elektroniczne katalogowanie średniowiecznych manuskryptów arabskich
Projekt "W kierunku pamięci eurośródziemnomorskiej: warsztaty specjalistyczne w sprawie systemów informacyjnych na rzecz manuskryptów arabskich" (Infoman) powstał, by elektronicznie chronić i kodyfikować średniowieczne manuskrypty arabskie i jednocześnie zwiększyć poziom innowacyjności w związku z dokumentacją dziedzictwa i ochroną wartości we wszystkich krajach.

Projekt Infoman został opracowany i wdrożony przez Centrum Dokumentacji Historii Kulturalnej i Naturalnej w Egipcie. Centrum ma wyjątkową możliwość zrealizowania takiego zadania, biorąc pod uwagę jego przynależność do Biblioteki Aleksandryjskiej, największego archiwum wiedzy świata starożytnego, oraz wsparcie, jakie uzyskuje od Ministerstwa Technologii Informacyjnej w Egipcie. Rozwój procedur standaryzacji w dużej mierze zależy od wcześniejszych działań programu UNESCO Pamięć Świata.

W ramach projektu zorganizowano i zrealizowano eurośródziemnomorskie posiedzenie ekspertów, podczas którego multidyscyplinarna grupa specjalistów z 35 krajów arabskich, egipskich, europejskich i bliskowschodnich przeprowadziła analizę krytyczną pilotażowego systemu informacyjnego, omówiła normy indeksowania dokumentacji oraz zweryfikowała status praw i przepisów dotyczących zbiorów manuskryptów w krajach UE i śródziemnomorskich krajach partnerskich.

W szczególności, w ramach projektu Infoman, skategoryzowano obszerną kolekcję manuskryptów arabskich z uwzględnieniem pól MARC (format katalogowania danych). MARC to system, w którym dane bibliograficzne otrzymują niepowtarzalne etykiety pozwalające na odnalezienie rekordów w komputerowych bazach danych i wyszukiwarkach. Jest to specjalne wdrożenie normy międzynarodowej "Informacje i dokumentacja – format do wymiany informacji" (ISO 2709-1996).

Następnie badacze stworzyli bazę danych w języku SQL (strukturalny język zapytań), który jest oficjalną normą Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacji (ANSI), definiującą użycie określonych komend do wyszukiwania. Badacze przeszkolili krajowy personel w zakresie korzystania z bazy danych i stworzyli portal poświęcony arabskim manuskryptom oraz protokół zarządzania portalem.

Ostatecznie, projekt Infoman podniósł krajową świadomość w zakresie obowiązujących obecnie praw i przepisów dotyczących arabskich manuskryptów oraz tego, jak utrudniają one ujawnianie prywatnych kolekcji, prowadząc do zbiorowej amnezji historycznej.

Podsumowując, wynikiem projektu Infoman jest kodyfikacja manuskryptów arabskich i utworzenie obszernej bazy danych, zgodnie z międzynarodowymi normami w zakresie bibliotekarstwa i wyszukiwania informacji. Dzięki wynikom uda się nie tylko ochronić ważne dziedzictwo kulturowe, ale także stworzyć model dla innych krajów chcących realizować podobne projekty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę