Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

U-KNOW — Wynik w skrócie

Project ID: 28519
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Szeregowanie sieci na rzecz nowatorskich rozwiązań

Aby opracować polityki promujące innowacyjność i kształtowanie wiedzy, należy zrozumieć złożone interakcje między ramami instytucjonalnymi, kulturą przedsiębiorstw oraz czynnikami społeczno-gospodarczymi, które znacznie różnią się w zależności od kraju, a nawet w obrębie jednego państwa. Inicjatywa finansowana przez UE zajęła się kwestią, opierając się na teorii sieci społecznych (SNT) oraz koncepcji dostosowania sieci, czego wynikiem były istotne implikacje dla europejskiej konkurencyjności.
Szeregowanie sieci na rzecz nowatorskich rozwiązań
SNT różni się od tradycyjnych podejść socjologicznych tym, że opiera się na idei, zgodnie z którą cechy jednostek są mniej ważne od ich relacji z innymi w obrębie tworzonych przez nich sieci.

Projekt "Zrozumienie stosunku między wiedzą a konkurencyjnością w kontekście powiększania Unii Europejskiej" (U-KNOW) zajął się badaniem współzależności między przedsiębiorstwem, nauką publiczną/wyższym wykształceniem i rządem, by zidentyfikować nieistniejące lub niedopasowane sieci w uprzemysłowionych i przejściowych gospodarkach europejskich. Wyniki powinny stanowić podstawę dla rozwoju polityki sprzyjającej innowacji.

W związku z kulturą narodową, ramy instytucjonalne są bezpośrednio i współzależnie związane z podejściami społeczno-kulturalnymi poszczególnych obywateli i ich późniejszymi innowacyjnymi osiągnięciami. W ten sposób decydenci mogą promować ramy instytucjonalne, które będą podsycały wzorce społeczno-kulturowe prowadzące do nowatorskich rozwiązań.

Organizacje korporacyjne przychylne innowacjom to zwykle te, w których panuje równowaga pod względem wieku, płci i narodowości pracowników. Jednak różnice kulturowe mogą powodować tarcia obniżające wydajność. Z kolei polityki, które pozytywnie wpływają na kulturę korporacyjną i promują tolerancję, sprzyjają różnorodności kulturowej, by stymulować nie zaś utrudniać proces innowacyjności.

Podsumowując, projekt U-KNOW proponuje wprowadzenie polityki innowacji trzeciej generacji (3G) z włączeniem na szeroką skalę i dostosowaniem sieci zaangażowanych w tworzenie wiedzy i innowacji. Badacze zasugerowali, że z uwagi na złożony i dynamiczny charakter tego typu sieci, więcej korzyści przyniosłoby skupienie się na "lepszych" praktykach niż na "najlepszych" praktykach mających na celu znaczną i realistyczną poprawę w zakresie dostosowania polityki w celu zwiększenia europejskiej konkurencyjności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę