Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejskie szkolenia poprawią jakość żywności

Finansowane ze środków UE programy mają za zadanie zwiększyć potencjał badawczy i konkurencyjność krajów europejskich. Unijne konsorcjum skoncentrowało wysiłki nad zwiększeniem udziału krajów Europy Środkowej w programach na rzecz jakości i bezpieczeństwa żywności.
Europejskie szkolenia poprawią jakość żywności
Pomimo tego, że w Rosji, Armenii, na Ukrainie i Białorusi (RUAB) jest wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i fachowych instytucji, ich udział w europejskich programach ramowych (PR) jest niewielki. Przyczyną jest przede wszystkim brak wiedzy na temat jakości żywności i sektora bezpieczeństwa oraz brak doświadczenia w składaniu wniosków. Istnieje zatem olbrzymia potrzeba odpowiednich działań edukacyjnych w krajach RUAB. Państwa europejskie muszą być bardziej świadome faktu, że w krajach RUAB jest wielu wykwalifikowanych partnerów, którzy mogliby uczestniczyć w europejskich PR.

Mając to na uwadze, unijny projekt "Wschodnioeuropejska sieć kooperacji na rzecz międzynarodowych łączonych działań szkoleniowych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności 6PR/7PR dla UE, Rosji, Ukrainy, Armenii i Białorusi" (INJOY AND TRAIN) został stworzony z myślą o poprawie sytuacji sektora żywności w krajach RUAB. Konsorcjum zorganizowało w tych krajach sieć, w skład której weszli badacze oraz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a następnie przeszkoliło ich w zakresie warunków legislacyjnych dotyczących planów ramowych UE. Oprócz tego, aby wesprzeć przyszłe działania na rzecz uczestnictwa w PR UE, dostarczono wyczerpujących fachowych informacji na temat procedur składania wniosków. Uruchomiono również stronę internetową, poprzez którą konsorcjum rozpowszechniło informacje dotyczące ludzkiego i instytucjonalnego potencjału krajów RUAB w sektorze żywności.

Jednym z kluczowych działań konsorcjum było bezpośrednie przekazanie informacji na temat kwestii związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności operatorom żywności oraz przedstawicielom sektorów rolniczego i biotechnologicznego. Celem tej akcji było poprawienie standardów jakości żywności w krajach RUAB.

Podsumowując, celem działań prowadzonych w ramach projektu INJOY AND TRAIN było poprawienie wskaźników uczestnictwa krajów RUAB w finansowanych ze środków UE programach dotyczących sektora żywności. Powodzeniem zakończyły się starania konsorcjum na rzecz wzmocnienia współpracy między społecznościami badawczymi UE oraz ustanowienia wspólnych polityk badawczych i innowacyjności. Co więcej, oczekuje się, że osiągnięcia będące efektem współpracy w ramach sieci poprawią koordynację działalności badawczej na poziomach krajowych i europejskim.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę