Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie zastosowania naukowe hologramów

Hologramy są dobrze znane nam wszystkim, jako że występują na wielu dowodach tożsamości, płytach CD i zabawkach. Hologramy to zasadniczo dwuwymiarowe (2D) powierzchnie, które mają zdolność generowania obrazów obiektów w formacie 3D.
Nowatorskie zastosowania naukowe hologramów
Hologramy tworzone są poprzez transmisję i odbijanie światła. Kierując hologram na różne kierunki, co powoduje padanie światła na obraz pod wieloma kątami, obserwujemy różne perspektywy obiektów 3D. W ten sposób hologramy są bezpośrednio związane z dziedziną optyki. W rzeczywistości lasery dostarczają źródła światła, które sprawia, że trójwymiarowe właściwości hologramów stają się widoczne.

Projekt "Wspieranie ośrodka badań w dziedzinie metrologii kwantowej i optycznej" (QUPOM) pozwolił na dofinansowanie ośrodka badawczego w Belgradzie zajmującego się holografią i optyka kwantową, dziedziną fizyki kwantowej opartej na interakcji materii ze światłem w formie fotonów. W skład personelu ośrodka wchodzi pięciu starszych badaczy, siedmiu absolwentów uczelni wyższych oraz jeden technik, którzy korzystają z laserów i interferometrii (wykorzystanie interferencji optycznych do dokonywania precyzyjnych pomiarów), aby zbadać zjawisko interferencji kwantowej podczas interakcji laser-atom.

Ośrodek opracowuje nowe materiały holograficzne, w tym holograficzne nanostruktury, oraz nowoczesne zastosowania holografii. Badanie przeprowadzone ma szerokie zastosowanie w nowej generacji wysokoprecyzyjnych zegarach optycznych, systemach komunikacyjnych czy optycznych urządzeniach pamięci. Dodatkowo, innowacje opracowane w centrum badawczym są wykorzystywane w biomedycynie, gdzie holografia jest coraz powszechniej stosowana w urządzeniach do obrazowania.

Finansowanie UE przekazywane ośrodkowi poprzez projekt QUPOM ułatwiło osiągnięcie postępów w dziedzinie metrologii optycznej (dokonywanie wysoce precyzyjnych pomiarów w oparciu o właściwości światła) w Belgradzie i na całym (świecie??), a ponadto przyczyniło się do dalszej realizacji celu włączenia norm pomiarów optycznych do programu ISO.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę