Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unijni eksperci ds. produktów rolno-spożywczych kierują uwagę na Bałkany Zachodnie

Zwiększenie możliwości badawczych krajów Bałkanów Zachodnich pomoże im zbliżyć się do UE i podnieść standard życia obywateli pod względem dostępności żywności.
Unijni eksperci ds. produktów rolno-spożywczych kierują uwagę na Bałkany Zachodnie
Kraje Bałkanów Zachodnich, na które składają się państwa Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii spoza UE i Albania, wszystkie aspirują do członkowstwa w UE, a ich celem jest wdrożenie norm unijnych w zakresie badań w wielu dziedzinach. Projekt finansowany przez UE "Tworzenie sieci badawczej w zakresie rolnictwa i żywności w krajach Bałkanów Zachodnich" (BAFN) przyjrzał się rozszerzeniu europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w dziedzinie rolnictwa.

Jego celem było dostarczenie badaczom z Bałkanów Zachodnich cennej wiedzy na temat rolnictwa i przydatnych wyników badań, które mogłyby być pomocne dla regionu. Projekt pozwolił 13 organizacjom utworzyć relacje między naukowcami ds. rolno-spożywczych z UE i Bałkanów Zachodnich, ustanawiając bazę danych niemal 350 grup badawczych i 500 przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Co więcej, w ramach projektu zorganizowano przegląd 180 zainteresowanych stron zajmujących się badaniami w regionie i ułatwiono wyklarowanie priorytetów w zakresie badań w sektorze rolno-spożywczym.

Poza zidentyfikowaniem wspólnych tematów badawczych dla badaczy z UE i Bałkanów Zachodnich, projekt BAFN zajął się ustanowieniem kilku mechanizmów wsparcia, które pomogą badaczom w regionie. Projekt podkreślił, w jaki sposób brak budżetu badawczego utrudnia badania rolno-spożywcze w krajach Bałkanów Zachodnich. Spowodowało to ograniczenie krajobrazu badawczego do względnie małej liczby badaczy, a mianowicie do 3,500 skupionych wokół 80 organizacji badawczych, z których 16 to uniwersytety.

Odpowiadając na to wyzwanie i domagając się większego wsparcia UE, zespół projektu podkreślił, że "niewielki wysiłek będzie miał wielkie oddziaływanie". W raporcie końcowym BAFN wskazano szereg działań, które miałyby pomóc badaniom rolno-spożywczym w tym regionie. Chodziło między innymi o szkolenia badawcze, środki zachęty na zakup sprzętu badawczego, zwiększenie mobilności badaczy i lepszy dostęp do danych. Projekt skupiał się mocno na bioróżnorodności, miejscowych gatunkach oraz ochronie zasobów genetycznych. Na koniec podkreślono zakresy do współpracy i zgłębienia, takie jak hodowla zwierząt, choroby, alergeny pokarmowe, zanieczyszczenia chemiczne, toksyny w produktach spożywczych i odżywianie.

Podsumowując, wzmożone badania mogłyby doprowadzić do poprawy łańcucha żywnościowego, jakości życia, ochrony zasobów naturalnych i zwiększenia prężności przemysłu rolnego na Bałkanach Zachodnich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę