Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Serbska droga do badań

Promowanie doskonałości w zakresie badań w dziedzinie nanomateriałów w Serbii i Czarnogórze pomoże w zwiększeniu konkurencyjności przemysłu w regionie.
Serbska droga do badań
Serbia i Czarnogóra, teraz bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, powoli, lecz zdecydowanie przybliżają się do członkowska w UE, a UE wspiera ich wysiłki poprzez szereg inicjatyw na wielu szczeblach. jedną z nich jest projekt finansowany przez UE "Zwiększanie doskonałości w zakresie badań, przemysłowe zastosowanie i edukowanie opinii publicznej przez umacnianie krajowego centrum materiałów opartych na wiedzy w Serbii i Czarnogórze"(Vincent).

Inicjatywa pomogła ustanowić Krajowe Centrum Badawcze na rzecz materiałów wielofunkcyjnych, reprezentujących ważną dyscyplinę w nauce i fizyce. Serbskie Ministerstwo Nauki i Ochrony Środowiska również wiele zainwestowało w ten projekt, który stanowi prototyp dla przyszłych ośrodków badań i rozwoju na terenie kraju.

Celem nowego centrum było odegranie bardziej czynnej roli na poziomie europejskim w rozwijaniu nowych wielofunkcyjnych materiałów opartych na wiedzy charakteryzujących się nowymi właściwościami. Celem projektu było podniesienie jakości zasobów ludzkich i wyposażenia w centrum, aby zmodernizować badania w kraju, wzmocnić współpracę z europejską społecznością badawczą i zwiększyć mobilność naukowców. Innym jego celem było wspieranie potrzeb społeczno-gospodarczych regionu poprzez wspieranie badań w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii w ogóle.

Projekt skupił się na wspieraniu między innymi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przemysłu i uniwersytetów i zajął się walką ze zjawiskiem "drenażu mózgów" poprzez kształcenie i szkolenie młodych ekspertów. Wiele z celów projektu zostało zrealizowanych poprzez konferencje, seminaria i warsztaty. Wydarzenia te zachęciły również do wymiany i mobilności specjalistów.

Oczekuje się, że wyniki projektu Vincent doprowadzą do produkcji nowych materiałów, które zwiększą konkurencyjność regionu i otworzą możliwości współpracy z UE w rozmaitych ważnych dziedzinach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę