Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROINDIANET — Wynik w skrócie

Project ID: 26402
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Portugalia

India łączy się z Europą w zakresie nanonauki

Nanotechnologia i nanonauka to wschodzące dziedziny w Indiach, w obrębie których następują gwałtowne postępy. UE pragnie wspierać tę technologię i jednocześnie czerpać z niej korzyści.
India łączy się z Europą w zakresie nanonauki
Indie są gospodarką szybko rozwijającą się i jednym z najbardziej zaludnionych narodów na świecie; dysponują silnym przemysłem w wielu dziedzinach. Jedną z inicjatyw finansowanych przez UE, której cele było skorzystanie na tym, jest projekt "Wypełnianie luki między europejskimi a indyjskimi bazami wiedzy o nanotechnologii w celu zrozumienia innowacyjnych struktur wsparcia, programów szkoleniowych i polityk" (Euroindianet).

Projekt promował współpracę między europejskimi a indyjskimi naukowcami, przemysłowcami i decydentami, aby zaszczepić innowacje w dziedzinie nanotechnologii i nanonauki. Odwzorował istniejące polityki, mechanizmy finansowania, struktury wsparcia i dostępne szkolenia w zakresie nanotechnologii, zarówno w Indiach, jak i w UE, tworząc internetowe forum służące również do wymiany informacji. Działania te były uzupełniane internetową bazą danych w zakresie kluczowej infrastruktury i organizacji w dziedzinie badań i rozwoju związanych z nanotechnologią, oprócz szeregu raportów, które pomagają usprawnić kontakty w tej dziedzinie. Inne inicjatywy obejmowały warsztaty sprzyjające współpracy oraz strategię na potrzeby granicznej platformy technologii.

Wreszcie, plan komunikacji projektu zapewnił rozpowszechnienie broszury do zainteresowanych stron oraz założenie strony internetowej, która przedstawia cele projektu, dokumenty, odsyłacze do współpracy w zakresie nanotechnologii, forum i bazę danych. Partnerzy projektu zamierzają kontynuować prowadzenie strony oraz wymiany w ramach współpracy również po zakończeniu projektu. Korzystając z wzajemnej specjalistycznej wiedzy, Indie i UE mogą odnieść znaczne korzyści w dziedzinie nanonauki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę