Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LINEE — Wynik w skrócie

Project ID: 28388
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Szwajcaria

Wielojęzyczność dla Europejczyków dysponujących multikompetencją językową

W szerokim rozumieniu wielojęzyczność jest dość niejasnym terminem. Równie niejednoznaczny jest wpływ wielojęzyczności na proces formowania tożsamości, jak również jej miejsce wśród polityk językowych. Uwaga twórców sieci doskonałości stawiającej sobie za cel podkreślenie wagi nowego podejścia do wielojęzyczności skoncentrowała się na jednostkach odgrywających kluczową rolę w tym procesie – od nauczycieli po decydentów.
Wielojęzyczność dla Europejczyków dysponujących multikompetencją językową
W ramach projektu "Języki w sieci europejskiej doskonałości" (LINEE) stworzono sieć naukową złożoną z dziewięciu europejskich uniwersytetów, której celem było zbadanie różnorodności językowej w Europie. Obszary tematyczne obejmowały takie zagadnienia, jak język, tożsamość, polityka i planowanie językowe, wielojęzyczność i edukacja, język i gospodarka. Każdy z tych tematów był badany na poziomie narodowym, regionalnym oraz europejskim.

W ramach projektu przystąpiono do integracji badań, wiedzy i strukturalnych możliwości partnerów, aby zapobiec fragmentaryzacji i opracować naukowy system odniesienia światowej klasy, dzięki któremu udałoby się dogłębnie zbadać to, w jaki sposób wielojęzyczność "działa" na obszarze całej Europy.

Naukowcy badali to, czy i w jaki sposób język, tożsamość i kultura są od siebie zależne, a także, jakie problemy i możliwości mogą wyniknąć z tych współzależności. W oparciu o przeanalizowane zajęcia lekcyjne uczestnicy LINEE ustalili, że nauczyciele nie postrzegają wielojęzyczności jako zalety i w większości przypadków wyznają zasadę używania "jednego języka w klasie" i "jednego języka naraz". Ta tendencja jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku nauczania imigrantów. Istnieje przekonanie, że uczenie się i korzystanie z kilku języków równocześnie dezorientuje ucznia i utrudnia proces nauki języka, którym posługuje się lokalna społeczność. Taką samą metodę stosuje się na lekcjach języków obcych, podczas których nauczyciele naciskają na konieczność używania języka docelowego. Jednakże takie podejście zaniedbuje, lekceważy, a nawet marnuje potencjalne wielojęzyczne zasoby młodych uczniów.

Nauczyciele powinni być odpowiednio szkoleni, aby potrafili doceniać korzyści płynące z wielojęzyczności i aby, za pomocą dostępnych środków, pomagali uczniom wykorzystywać ich wielojęzyczne zasoby podczas zajęć.

Takie podejście pomoże nie tylko w propagowaniu nauki w ogóle, ale także w promowaniu nauki języków obcych. Jest to również ważne jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wpływ tych nauczycieli wykracza poza środowisko szkolne i obejmuje również życie domowe, a tym samym wpływa na domową edukację językową.

Właśnie z tego powodu partnerzy projektu podkreślają potrzebę szkoleń dla nauczycieli w tym zakresie. Szkolenia takie mogłyby stanowić uzupełnienie programów promujących umiejętności międzykulturowe oraz mobilność nauczycieli.

Ponadto, badania przeprowadzone w ramach projektu wykazały, że jedynie pewne rodzaje wielojęzyczności są doceniane i promowane w ramach systemu edukacji. Jednak biorąc pod uwagę, że polityki językowe koncentrują się na językach standardowych oraz że termin wielojęzyczność może być interpretowany na kilka sposobów przez tych, którzy się nim posługują – od decydentów po zupełnych laików – nieporozumienia i spory są nieodłączną częścią każdej dyskusji poświęconej wielojęzyczności. Ważne jest, aby naprawić wyrządzone szkody i wziąć pod uwagę dynamikę rządzącą integracją, relacjami władzy oraz minionymi konfliktami między krajami europejskimi, w celu wypracowania polityk, które uwzględnią wpływ wielojęzyczności na rynki pracy oraz proces formowania tożsamości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę