Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ICONNECTEU — Wynik w skrócie

Project ID: 28416
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Budowanie powiązań między projektami badawczymi

W ramach nowatorskiej inicjatywy finansowanej ze środków UE opracowano zintegrowaną platformę zrzeszającą uzupełniających się badaczy, projekty i wyniki badań w określonej dziedzinie, aby usprawnić współpracę i budowanie sieci, a także rozpowszechnianie wyników wśród grup docelowych, takich jak decydenci i opinia publiczna.
Budowanie powiązań między projektami badawczymi
Badania naukowe obejmują niezliczoną liczbę dziedzin i poddziedzin, i współzależności między nimi. Badacze odczuwają coraz silniejszy nacisk na konieczność zrozumienia i przyswojenia sobie wyników potężnej ilości wcześniejszych badań, aby móc skupiać własne stypendia i badania na obszarach nie w pełni rozwiniętych. Dodatkowo, społeczność naukowa opiera się na rozpowszechnianiu wyników badawczych, dzięki którym osiągane są postępy w karierze, wpływ na zmiany w politykach rządowych czy wreszcie można dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Projekt "Opracowanie i testowanie modelu na rzecz zintegrowanego rozpowszechniania wyników uzupełniających projektów badawczych" (IConnectEU) powstał z myślą o stworzeniu platformy służącej rozpowszechnianiu wyników badań w sposób, który uwzględnia informacje w projekcie, a także współzależności w obrębie granic projektu.

Badacze stworzyli platformę, w oparciu o istniejące wcześniej oprogramowanie, pozwalającą na olbrzymią wydajność i elastyczność za ułamek kosztów, jakie należałoby ponieść za oprogramowanie wykonane na zamówienie. Postanowili przeprowadzić badanie pilotażowe, aby przetestować wykonalność i koszty przy użyciu ośmiu projektów związanych z zarządzaniem w UE. Osiem instytucji koordynujących zgodziło się ponieść odpowiedzialność za przesyłanie do platformy wszelkich istotnych informacji związanych ze swoimi projektami, łącznie z informacjami o zaangażowanych badaczach i instytucjach, szczegółami projektu, dotychczasowymi wynikami oraz istotnymi publikacjami i prezentacjami.

Informacje na pilotażowym portalu internetowym zostaną włączone do liczących się krajowych i międzynarodowych baz danych, uwzględniających podział na dziedziny oraz tych ogólno naukowych, zwiększając w ten sposób widoczność projektów finansowanych przez UE i pozwalając, by treści zawarte w portalu ukazywały się w wynikach wyszukiwania i były dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

Dodatkowo, struktura oprogramowanie jest ogólnodostępna w sieci jako oprogramowanie otwarte. Ponowne wykorzystanie infrastruktury na potrzeby innych dziedzin stanowi ogromną oszczędność kosztów dla UE i jej programów badawczych, a także pozwala na wykorzystanie zaoszczędzonych funduszy na same badania.

Wreszcie, platforma umożliwia monitorowanie trendów w określonych obszarach, co ma zasadnicze znaczenie dla badaczy, decydentów, mediów i zorientowanej opinii publicznej.

Podsumowując, projekt IConnectEU miał bardzo znaczący wkład w organizację, przyswojenie i rozpowszechnienie informacji związanych z europejskimi projektami badawczymi. Wyniki powinny rozszerzyć budowanie kontaktów i współpracę, a także pomóc zogniskować projekty badawcze – inicjatywy, które stanowią obietnicę poprawy w zakresie badań i konkurencyjności przyszłej Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę