Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSLEARN — Wynik w skrócie

Project ID: 28663
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Finlandia

Kształcenie transnarodowe na rzecz reform krajowych

Czy można przenieść sprawdzony paradygmat gospodarczy krajów nordyckich na grunt innych krajów UE? Celem jednej z unijnych inicjatyw było zbadanie takiej możliwości.
Kształcenie transnarodowe na rzecz reform krajowych
Kraje nordyckie całkiem dobrze poradziły sobie z kryzysem gospodarczym, a ich gospodarki są stosunkowo stabilne i cechują się wysoką konkurencyjnością, korzystnym bilansem handlowym i wysokim wskaźnikiem zatrudnienia. Mogą się również poszczycić tym, że wśród osób pracujących wysoki odsetek stanowią kobiety, ludzie młodzi i ludzie starsi.

Do sukcesów krajów nordyckich należy zaliczyć działalność norweskiego przemysłu naftowego, finlandzkiego przemysłu telekomunikacyjnego, szwedzkiego systemu innowacji oraz wielu innych. W tej dynamiczności chodzi jednak o coś więcej, jak wykazano w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Kształcenie transnarodowe poprzez eksperymenty lokalne – tworzenie dynamicznych dóbr komplementarnych pomiędzy gospodarką a społeczeństwem" (Translearn). Uczestnicy projektu analizowali interakcje między przedsiębiorstwami, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym, próbując wyjaśnić ich rozwój, reformy oraz skuteczne mechanizmy zapewniające dobrobyt.

Wyciągnięto wniosek, że udział regionu w globalnej gospodarce był ułatwiony ze względu na eksperymentalne systemy biznesowe i publiczną opiekę społeczną. Dodatkową rolę odegrały takie czynniki, jak wysokiej jakości edukacja, pomysłowe polityki dotyczące rynku pracy, silne systemy zarządzania oraz poszerzone możliwości szkoleniowe.

Inne kraje, na przykład Słowenia, badają możliwość wykorzystania skutecznego modelu nordyckiego i związanych z nim reform instytucjonalnych poprzez koncepcję "kształcenia transnarodowego". Wymaga to porównawczych krajowych studiów przypadku, udziału w globalnej gospodarce opartej na wiedzy oraz nowych, niezbędnych dla tego rodzaju celów działań w zakresie polityk.

Dzięki projektowi odkryto, że odbudowanie biznesu w ramach globalnej gospodarki wymaga również nowego podejścia do podziału ryzyka, a także przekształcenia biernej opieki społecznej w taki sposób, aby we współpracę zaangażowane były przedsiębiorstwa, pracodawcy, społeczeństwo obywatelskie i sektor publiczny. Proaktywny podział ryzyka zmniejsza presję ciążącą na pracowniku, zachęca do ustawicznego kształcenia się i promuje wiedzochłonne działania biznesowe, które napędzają globalną gospodarkę. Analiza nordyckich sukcesów pomoże w sformułowaniu polityk dla innych krajów europejskich, jak w testowym przypadku z udziałem Słowenii, a także pomoże w przezwyciężeniu barier w zakresie reform instytucjonalnych innych krajowych systemów biznesowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę