Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LOCALMULTIDEM — Wynik w skrócie

Project ID: 28802
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Hiszpania

Nowa perspektywa integracji imigrantów

Zrozumienie roli imigrantów w sferze politycznej i publicznej na poziomie lokalnym, a nie tylko krajowym, oraz stworzenie bardziej skutecznych polityk może przynieść znaczące korzyści w dziedzinie integracji tej grupy społecznej.
Nowa perspektywa integracji imigrantów
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wielokulturowa demokracja i kapitał społeczny imigrantów w Europie: uczestnictwo, sieci organizacyjne i polityki publiczne na poziomie lokalnym" (Localmultidem) było zbadanie politycznej integracji imigrantów w miastach europejskich. Autorzy projektu rozpatrywali kwestię integracji politycznej jako formy uczestnictwa społeczno-politycznego oraz akceptacji wartości politycznych, instytucji i przywódców.

W ramach Localmultidem zgromadzono cenne dane dotyczące integracji imigrantów i zaplanowano opublikowanie ich po trzech latach od zakończenia projektu. Dane te powinny dostarczyć dokładnych informacji na temat integracji imigrantów i posłużyć jako materiał do przydatnych analiz, które mogłyby wpłynąć na kształt polityki w Europie. Projekt ma już na koncie opublikowanie części zgromadzonych danych, dotyczących miast w Norwegii, Szwecji, a także Hiszpanii i Szwajcarii. Znaczna część badań była wspierana finansowo z krajowych środków badawczych; dzięki ogólnoeuropejskiemu wymiarowi projektu, jego wyniki obejmą wiele krajów i społeczeństw.

Elementem wyróżniającym ten projekt spośród innych podobnych inicjatyw było uwzględnienie poziomu lokalnego, a nie tylko krajowego, przy analizie integracji politycznej imigrantów. Ta lokalna perspektywa daje zainteresowanym stronom możliwość przyjrzenia się skuteczności polityk oraz tworzenia polityki dotyczącej włączenia tych stron do sfery publicznej. Wykazano także, że różne rodzaje integracji politycznej przyniosły w zależności od kontekstu różne rezultaty.Badacze biorący udział w projekcie Localmultidem dowiedli też, że polityki mające zniwelować różnice między społecznościami lokalnymi a imigrantami nie były wystarczająco skuteczne. Zasugerowano, że poszczególne różnice w integracji politycznej należałoby zwalczać przy pomocy rożnych strategii politycznych.Projekt wezwał do podjęcia bardziej efektywnej debaty na temat społeczności muzułmańskich, ponieważ badania wykazują, iż wbrew powszechnemu mniemaniu integracja imigrantów muzułmańskich nie przebiega trudnej niż integracja innych grup. Badacze zaapelowali, aby twórcy polityki, przywódcy społeczności i decydenci polityczni złagodzili swoje uprzedzenia w stosunku do Muzułmanów. Przeprowadzone badania powinny pomóc poprawić integrację imigrantów w UE w perspektywie długoterminowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę