Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

THINK AND ACT — Wynik w skrócie

Project ID: 28917
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Włochy

Wniesienie wyników badań na forum polityki

Udostępnianie organom tworzącym politykę wyników badań i umożliwianie im korzystania z nich jest istotne z wielu powodów. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy przeanalizowano wiążące się z tą kwestią rozbieżności z punktu widzenia badaczy oraz przedstawiono zalecenia dotyczące lepszej komunikacji i współpracy między badaczami i twórcami polityki w UE.
Wniesienie wyników badań na forum polityki
Dla regulacji i wdrażania badań ważna jest precyzyjna koordynacja wyników badań i tworzenia polityki. Przykładem tego procesu są przepisy dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych. Ważne jest jednak, aby uwzględnić również najnowsze zmiany w przepisach krajowych i międzynarodowych (np. cele dotyczące czystej energii) oraz aby skierować dotacje do konkretnych obszarów istotnych dla poszczególnych państw członkowskich.

Celem projektu "Myśl i działaj" (THINK AND ACT) było przeanalizowanie projektów finansowanych ze środków czwartego programu ramowego (4PR), piątego programu ramowego (5PR) i szóstego programu ramowego (6PR) pod kątem poprawienia komunikacji pomiędzy finansowanymi ze środków UE organami badawczymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (SSH) a unijnymi twórcami polityki szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

W projekcie THINK AND ACT na przestrzeni 10 dni brało udział około 1000 uczestników z 5 miast. Przewodniczący komitetów naukowych sporządzili na każdej z pięciu konferencji dokumenty oceniające (CAD), które podsumowali badacze projektu THINK AND ACT. Dzięki temu możliwe było przygotowanie wniosków i zaleceń dotyczących ulepszenia koordynacji pracy badaczy i twórców polityki.

Oceny badaczy wykazały między innymi, że o ile unijne programy ramowe są nieocenione dla współpracy naukowej i informacyjnej między krajami, to priorytety polityków różnią się znacząco od priorytetów samych badaczy.

Dalsza analiza porównawcza wyników badań i polityk z dziedzin innych niż SSH powinna pozwolić zidentyfikować obszary niezgodności oraz przygotować przepisy sprzyjające koordynacji wyników badań z tworzeniem polityki, a tym samym poprawić skuteczność i konkurencyjność państw członkowskich UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę