Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PICO — Wynik w skrócie

Project ID: 28928
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Francja

Transfer wiedzy z badań do przemysłu

Coraz więcej instytucji badawczych i publicznych organizacji badawczych (PRO) koncentruje się na tworzeniu spółek badawczych typu spin-off (RBSO), aby przenieść wiedzę naukową na grunt przemysłu. Spółki te odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych technologii, produktów, procesów i usług w oparciu o specjalistyczną wiedzę, a tym samym mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Europy.
Transfer wiedzy z badań do przemysłu
Bardzo niewiele tych RBSO rozwija się rzeczywiście szybko i przynosi komercyjne zyski. Jednak nawet te spółki, które nie odnoszą długofalowego sukcesu, generują ogromną ilość wiedzy, którą można z powodzeniem wykorzystać w ramach partnerstw lub fuzji i przejęć.

Celem projektu "Przedsiębiorczość akademicka od tworzenia do rozpowszechniania wiedzy" (PICO) było lepsze poznanie warunków, w których RBSO skutecznie przyczyniają się do rozwoju bazy wiedzy i transferu wyników badań do przemysłu.

Badacze w pierwszej kolejności zidentyfikowali strategie komercjalizacji stosowane przez RBSO oraz opracowali nowy model, ilustrujący innowacyjną produkcję i wzrost. Następnie stworzono i oceniono model wpływu tych strategii na partnerstwa, oparty na kwestionariuszach dla RBSO, ich partnerów oraz, w przypadku fuzji i przejęć, spółek dokonujących przejęć i podmiotów przejmowanych. W kolejnym etapie badacze prowadzili prace terenowe oraz zajmowali się gromadzeniem danych i ich analizą.

Wyniki projektu powinny dostarczyć nowych informacji na temat tworzenia i transferu wiedzy przez RBSO oraz ich wpływu na innowacje i wzrost. Powinny być także bodźcem do tworzenia polityki publicznej dotyczącej RBSO oraz przyczynić się do zwiększenia społecznego poparcia dla projektów o kapitale wysokiego ryzyka, tym samym zwiększając konkurencyjność wspólnotowego sektora badawczego i przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę