Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROMINSTAT — Wynik w skrócie

Project ID: 28972
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Austria

Lepsze zrozumienie statystyk europejskiej migracji

Biorąc pod uwagę powszechną migrację obywateli do i w obrębie UE, europejscy naukowcy i decydenci wymagają jeszcze bardziej wiarygodnych, systematycznych i łatwych do porównania danych na temat migracji, integracji i dyskryminacji. Wynikiem inicjatywy finansowanej przez UE było utworzenie obszernej bazy danych i narzędzi statystycznych, które powinny ułatwić koordynację danych ilościowych i ich wykorzystanie.
Lepsze zrozumienie statystyk europejskiej migracji
Podpisanie traktatu z Amsterdamu w 1997 r. oraz jego późniejsze przyjęcie w 1999 r. stanowią kamienie milowe w historii UE. Traktat z Amsterdamu zasadniczo tworzy konstytucję w odniesieniu do migracji, integracji i równości w obszarach tak zróżnicowanych, jak zdrowie publiczne i zatrudnienie.

Projekt "Promowanie porównawczego badania ilościowego w dziedzinie migracji i integracji w Europie" (Prominstat) powstał, aby zwiększyć zasięg, dostępność i porównywalność danych ilościowych w tych obszarach. Dokładnie rzecz biorąc, badacze przestudiowali istniejące dane oraz metodologie gromadzenia i analizy statystycznej w 29 krajach i wprowadzili rezultaty do obszernej bazy danych do użytku przez badaczy, decydentów i instruktorów nauk społecznych.

Pod patronatem Międzynarodowego Ośrodka ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), ponad 40 współpracowników z 18 instytucji partnerskich, a także innych ekspertów podjęło współpracę, by generować sprawozdania z działań poszczególnych krajów w zakresie krajowych systemów gromadzenia danych w 27 państwach członkowskich, a także w Norwegii i Szwajcarii. Ponadto powstała baza danych informacji i statystyk dotyczących migracji w 29 krajach. Na koniec badacze stworzyli tematyczne dokumenty robocze dotyczące określonych obszarów gromadzenia danych, w tym dostępności i porównywalności danych, metod mierzenia poziomu dyskryminacji i integracji oraz analizę podsumowującą potrzeby w zakresie danych z perspektywy polityki.

Szczegóły projektu, w tym opis projektu, raporty krajowe i dokumenty robocze, można znaleźć na stronie internetowej projektu, na której zamieszczono także odsyłacze do baz danych projektu, a także innych archiwów międzynarodowych, baz danych i programów sondażowych.

Poza wartością treści obszernej bazy danych, projekt przyczynił się do powstania ważnych narzędzi statystycznych, które mają coraz większe znaczenie dla zrozumienia złożonej dynamiki europejskiej migracji. Wyniki projektu powinny wzmocnić europejskie umiejętności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i udzielania azylu i w ten sposób poprawić jakość życia wszystkich Europejczyków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę